Masennuksen todennäköisyys on suurentunut etuajassa syntyneillä

Riskiryhmille järjestettävä lapsuusiän masennuksen ennaltaehkäisevä seulonta ja testaus on perusteltua, tutkija sanoo.

Ennen raskausviikkoa 28 syntynyt tyttö saa masennusdiagnoosin lähes kolme kertaa todennäköisemmin kuin samanikäinen lapsi, joka on syntynyt lähellä laskettua aikaa, osoittaa laaja valtakunnallista rekisteriaineistoa hyödyntänyt tutkimus.

Suurentunut riski sairastua masennukseen todettiin sekä täysi- että yliaikaisina syntyneillä tytöillä ja pojilla, joiden kasvu sikiöaikana oli heikkoa. Vaikutus oli sitä vahvempi, mitä pidemmälle raskaus jatkui yliaikaisena, tiedottaa Turun yliopisto.

Tuloksissa otettiin huomioon vanhempien mielenterveyshäiriöt, isän maahanmuuttajastatus, äidin päihdeongelmat, raskaudenaikainen tupakointi, aikaisempien synnytysten määrä, siviilisääty ja sosioekonominen asema sekä lapsen syntymäpaikka.

Tutkimuksessa olivat mukana kaikki vuosina 1987–2007 Suomessa syntyneet, masennusdiagnoosin saaneet 37 682 lasta. Heitä verrattiin 148 795 ikätoveriin, joilla diagnoosia ei ollut.

Riskiryhmien tunnistaminen helpottaa ennaltaehkäisyä

Masennus diagnosoidaan Suomessa noin 2–3 prosentilta lapsista. Riskiryhmien tunnistaminen helpottaa häiriön ennaltaehkäisyä.

Riskiryhmille järjestettävä lapsuusiän masennuksen ennaltaehkäisevä seulonta ja testaus on perusteltua, samoin kuin helposti saatavilla oleva psykososiaalinen tuki lapsille ja heidän perheilleen, sanoo tutkija Subina Upadhyaya Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta tiedotteessa.

Hänen mukaansa pienten keskosten hoidosta on tullut viime vuosina vuorovaikutteisempaa ja perhekeskeisempää.

– Tulevissa tutkimuksissa onkin syytä tarkastella, vaikuttaako tämä ennenaikaisen syntymän ja diagnoosien väliseen yhteyteen, Upadhyaya sanoo.

Tutkimus on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tutkitaan raskausajan tekijöiden yhteyttä keskeisiin psykiatrisiin häiriöihin.

Suvi Sariola

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.