Masentunut havaitsee ilmeet eri tavoin kuin terve

Suomalaistutkimuksessa selvitettiin kasvonilmeiden havainnointia magnetoenkelografialla.

Masentuneilla ihmisillä oli suurempia aivovasteita surullisiin kuin neutraaleihin kasvoihin. Kontrollikoehenkilöillä ei havaittu vastaavaa negatiivista vääristymää. Masennusoireista kärsivät myös havaitsivat muutoksen kasvonilmeissä heikommin kuin ei-masentuneet kontrollikoehenkilöt.

Jyväskylän yliopiston Aktiivinen mieli -tutkimusryhmässä aivovasteita mitattiin magnetoenkelografialla. Koehenkilöiden piti tehdä tehtävää, jossa tuli tarkkailla näytön keskiosassa olevia kuvioita. Samaan aikaan näytön reunoilla esitettiin kasvokuvia.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että masennus vääristää kasvonilmeiden tietoista havainnointia. Masentuneet koehenkilöt esimerkiksi arvioivat neutraalit kasvot useammin surullisiksi kuin kontrollikoehenkilöt.

Negatiivinen vääristymä kasvojen havainnoinnissa voi vaikuttaa haitallisesti esimerkiksi sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Tutkimus on julkaistu Frontiers in Human Neuroscience -lehdessä.

Kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Fotolia

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.