Massadata Amerikasta: Nuorilla astmapotilailla vakavampi korona

Verenpainelääkkeet paransivat ennustetta.

Potilastietojärjestelmän avulla kertynyt amerikkalainen massadata kertoo, että astmaa sairastavilla nuorilla koronapotilailla on suurempi riski joutua sairaalaan, tehohoitoon tai kuolla verrattuna samanikäisiin astmaa sairastamattomiin koronapotilaisiin.

Samaa kohonnutta riskiä ei ole havaittavissa vanhemmissa ikäryhmissä, vaan 75–84 -vuotiaiden joukossa astmaa sairastavilla on 10 prosenttia pienempi kuolemanriski kuin muilla ikätovereilla.

Tieto on peräisin Epic Health Re­search Network (EHRN) -sivustolta, joka käyttää lähteenä Epic-potilastietojärjestelmää. Se on laajalti käytössä Yhdysvalloissa. Suomessa Apotti on rakennettu Epic-järjestelmän päälle.

Tietokantaan kertyy nopeasti arkitietoa miljoonien potilaiden tiedoista, kuten laboratoriotuloksista, diagnooseista, lääkityksistä sekä hoidon onnistumisesta.

– Apotti kerää tietoa samalla tavalla kuin USA:ssa käytössä olevat järjes­telmät. Kun HUS kokonaisuudessaan nyt ja Helsinki ensi vuoden huhtikuussa tulevat Apotin piiriin, alkaa tietopohja olla hyvinkin riittävää vastaavanlaisille johtopäätöksille, kertoo toiminnan kehittämisjohtaja, yleislääketieteen erikoislääkäri Antti Iivanainen Apotti Oy:stä.

Verenpainelääkkeet paransivat ennustetta

Iivanainen korostaa, että amerikkalaiseen väestöön perustuvat tiedot eivät ole suoraan yleistettävissä Suomeen.

– Väestö on erilaista etniseltä jakaumaltaan, ruokavalioltaan ja ympäristötekijöiltään. Mutta ei myöskään voi sanoa, että tiedot pitäisi jättää huomiotta.

– Potilasmäärät ovat niin valtaisia, ­että vääjäämättä trendit kertovat jostakin, Iivanainen arvioi.

Sama massadata kertoo myös, että tiettyjä verenpainelääkkeitä käyttävien koronapotilaiden ennuste on parempi kuin niiden, jotka eivät käytä verenpainelääkkeitä. COVID-19-potilaiden hoito etenkin ACE-estäjillä ja angiotensiinireseptorin estäjillä pienentää riskiä sekä vaikeaan tautimuotoon että kuolemiin.

Kohonneet maksa-arvot liittyvät huonompaan hoidon lopputulokseen koronapotilailla. Amerikkalaisilla potilailla, joilla oli voimakkaasti kohonneet maksa-arvot (yli 300) sairaalaan tullessa, oli 2,5-kertainen kuolleisuus verrattuna potilaisiin, joilla oli normaalit (alle 100) tai kohtalaiset (100–300) maksa-arvot.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 45/2020.