Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluihin henkilöstömitoituksen arviointitaulukko

Henkilöstön riittävyyttä ei kuitenkaan arvioida pelkästään taulukon tuottaman tiedon perusteella eikä tietoa tulkita kategorisesti.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluihin on tehty viitteellinen ja suuntaa antava henkilöstömitoituksen arviointitaulukko, tiedottaa Valvira.

Taulukon avulla lupa- ja valvontaviranomaiset arvioivat yhtenäisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sosiaalihuollon palveluissa tarvittavan henkilöstön määrää. Myös palveluntuottajat ja kunnat saavat taulukon avulla apua palvelujensa henkilöstömitoituksen arvioimiseen.

Henkilömitoitusta ja soveltuvaa palvelua arvioidaan taulukossa asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelujen tarpeen sekä heidän tarvitsemansa muun tuen perusteella. Henkilöstömitoituksen arvioinnissa on mahdollista hyödyntää myös toimintakyvyn ja avuntarpeen mittaria eli TUVA-indeksiä sekä RAI-arviointijärjestelmän toimintakykyä kuvaavien mittarien tietoa (RAI = Resident Assesment Instrument).

Arviointi perustuu kokonaisharkintaan

Asiakastyötä tekevän henkilöstön riittävyyttä ei arvioida pelkästään taulukon tuottaman tiedon perusteella eikä tietoa tulkita kategorisesti.

Henkilöstön määrän, mitoituksen ja rakenteen riittävyyden arviointi sekä lupahallinnossa että valvonnassa perustuu aina yksikkökohtaiseen kokonaisharkintaan. Kokonaisharkinnassa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet sekä muut olosuhteet, kuten toimitilat ja avustavan henkilöstön määrä.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.