Mielenterveys- ja vanhuspalvelujen kysyntä kasvaa, mutta hoito ontuu

THL julkaisi vuosittaisen kansallisen arvion sote-palveluista.

Mielenterveyspalvelujen ja vanhuspalvelujen tarve on kasvanut Suomessa viime vuosina nopeasti, mutta hajanaiset sote-palvelut vastaavat kysyntään vain osittain.

Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tänään julkaisemasta kansallisesta arvioinnista, joka keskittyy vuoden 2019 mielenterveyspalveluihin ja vanhusten terveyspalveluihin.

Mielenterveyspalvelujen valikoima, toimintatavat, resurssit ja ammatillinen osaaminen vaihtelivat huomattavasti alueittain. Tämä koski erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluita.

Pirstaleisuus heikentää palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja laatua. Hoitoon pääsyn pitkittyminen vaikeuttaa usein ongelmia.

Mielenterveysongelmista tuli vuonna 2019 alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden yleisin syy. Mielenterveyssyistä sairauspäivärahaa saaneiden työikäisten osuus on kasvanut koko maassa.

Vanhuspalveluissa voi olla eroja kuntien sisälläkin

Vanhukset eivät saa THL:n arvion mukaan terveyspalveluja koteihin ja palveluasuntoihin yhdenvertaisesti. Neljäsosa puolesta miljoonasta 75 vuotta täyttäneestä on säännöllisten palvelujen piirissä.

Eroja on sairaanhoitopiirien välillä, niiden sisällä ja jopa samassa kunnassa.

Palveluja on saatavilla yhdenvertaisesti todennäköisimmin niillä alueilla, joissa sosiaali- ja terveyspalvelujen integrointi on pisimmällä.

Ilmoituksia ikääntyneiden laitosasumista ja kotihoitoa koskevista epäkohdista tehtiin vuonna 2019 valvontaviranomaisille poikkeuksellisen paljon. Useiden yksityisten palveluasumisyksiköiden toiminta keskeytettiin.

– Kuntien ja sairaanhoitopiirien huono taloustilanne, nykyisen palvelujärjestelmän heikkoudet ja laajeneva pula sote-ammattilaisista tulevat olemaan vakava haaste työn alla olevalle sote-uudistukselle, arvioi THL:n tietoylijohtaja Pekka Rissanen tiedotteen mukaan.

THL arvioi vuosittain Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen. Syksyisin julkaistaan alueelliset arvioinnit edellisen vuoden palveluista ja keväisin niiden yhteenvetona kansallinen arvio.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.