Mikä ennustaa biologisen astmalääkkeen tehoa?

Sopivalle potilaalle annettu biologinen lääkehoito on kliinisesti kustannusvaikuttavaa, jos lääke säilyttää työkyvyn ja estää sairaalahoitoja.

Mikä ennustaa biologisen astmalääkkeen tehoa? Kuva 1 / 1

Suomessa on jo useita biologisia lääkkeitä vaikean astman hoitoon. Mepolitsumabi, reslitsumabi ja benralitsumabi ovat IL-5:n estäjiä ja omalitsumabi on anti-IgE-lääke. Kaikki ovat tarkoitettu erittäin vaikeaan astmaan. Potilasvalinta ei kuitenkaan ole helppoa.

Benralitsumabista tehdyt laajat kliiniset tutkimukset analysoitiin ­uudelleen ja etsittiin tekijöitä, jotka ennustivat parhaiten hoitovastetta. Potilaita oli yhteensä 2 295 ja seuranta-aika oli noin vuosi.

Esille nousivat veren eosinofiilitaso yli 300 μl−1, säännöllinen steroidilääkitys suun kautta, nenäpolyypit sekä FVC alle 65 % viitearvosta ennen hoitoa. Kukin tekijä vaikutti suotuisasti, ja pahenemisvaiheet vähenivät puoleen. Lisäksi astmaatikot, joilla oli pahenemisvaiheita 3 tai useampia edeltäneen vuoden aikana, kokivat vähemmän pahenemisvaiheita biologisen lääkehoidon aikana.

Tutkijat osoittivat nyt selkeästi ne potilaat, jotka hyötyvät biologisesta astmalääkkeestä. Kliinisessä työssä useimmat tekijät olivat tiedossa, mutta huonon FVC:n ennustearvo (jopa 47 %) ei ollut tiedossa.

Koska osa vaikeaa astmaa sairasta­vista on edelleen yleislääkärin hoidossa, on hyvä tiedostaa, että tehokkaita hoitoja on olemassa. Tarkka potilas­valinta biologiseen lääkehoitoon on tärkeä, koska lääkehoito maksaa noin 20 000 euroa vuodessa. Sopivalle ­potilaalle annettu biologinen lääkehoito on ­kliinisesti kustannusvaikuttavaa, jos lääke säilyttää työkyvyn ja estää sairaala­hoitoja.

Lähde:

Bleecker ER, Wechsler ME, FitzGerald JM ym. Baseline ­patient factor impact on the clinical efficacy of benralizumab for severe asthma. Eur Respir J 2018;52:1800936. doi: 10.1183/13993003.00936-2018

Kirjoittaja:

Heikki Ekroos

LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdessä 46/2018.

Oletko jo lukenut nämä?