Mikä jarruttaa medikalisaatiota?

Lääkäriliiton työryhmä kokosi loppuraporttiin toimenpide-ehdotuksia.

Miten voi vähentää medikalisaatiota?

Lääkärin ansaintamalleissa kannattaa painottaa terveyshyötyä suoritteiden sijaan. Edistetään pitkiä potilassuhteita. Tehdään enemmän vaikuttavuusperusteista tutkimusta. Koulutuksen maksaa yhä useammin työantaja ja yhä harvemmin lääkeyritys tai laitevalmistaja. Vältä viisaasti -suosituksista tehdään potilasversiot.

Muun muassa nämä ehdotukset sisältyvät Lääkäriliiton medikalisaatiotyöryhmän tuoreeseen loppuraporttiin.

Jarruttavia tekijöitä on niukasti

Viime vuoden ajan työskennellyt työryhmä määritteli medikalisaation näin:

"Medikalisaatiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa lääketieteen toiminta-alue laajenee. Aikaisemmin lääketieteeseen liittymättömiä asioita aletaan määritellä lääketieteellisesti ja niistä puhutaan terveyteen ja sairauteen liittyvillä käsitteillä."

Ilmiöön liittyy ylidiagnostiikka ja ylihoito. Potilas saa esimerkiksi hoitoa, josta hän ei hyödy tai siitä on hänelle peräti haittaa.

Medikalisaation taustalla on muun muassa lääketieteen kehittyminen, kaupallisuuden lisääntyminen ja potilaan roolin muutos kuluttajaksi.

– Jarruttavia tekijöitä on niukasti, raportin laatijat kirjoittavat.

Koko raportti on luettavissa Lääkäriliiton verkkosivuilla.

Minna Pihlava

Artikkeli on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.