Mikä lääke yliaktiivisen rakon hoitoon?

Lääkevalinnassa on otettava huomioon potilaan ikä, muut sairaudet, polyfarmasia, lääkkeen hinta ja henkilökohtaiset mieltymykset.

Yliaktiivisesta rakosta kärsivistä valtaosa hoidetaan edelleen suun kautta otettavin lääkkein, huolimatta viime vuosikymmenien edistysaskeleista. Käytössä olevat antikolinergiset lääkkeet eli antimuskariinit ja beeta-3-adrenergisen reseptorin agonisti mirabegroni ovat osoittautuneet suunnilleen yhtä tehokkaiksi, joten hoidon voisi aloittaa ­kummalla tahansa. Lääkevalinnassa on kuitenkin otettava huomioon monia asioita, kuten potilaan ikä, muut sairaudet, polyfarmasia, lääkkeen hinta ja henkilökohtaiset mieltymykset.

Verkostometa-analyysissä arvioitiin 64 tutkimuksen yli 46 000 potilasta käsittäneen aineiston perusteella 50 mg:n mirabegroniannoksen tehoa ja siedettävyyttä erilaisiin antimuskariiniannoksiin nähden sekä mirabegronin ja antimuskariinin yhdistelmähoitoon verrattuna. Tehon arviointi perustui potilaiden virtsaamistiheyteen, pakko­inkontinenssiin, kuivana pysymiseen ja inkontinenssin vähenemiseen 50 %:lla. Hoidon siedettävyyden tuloskriteerit olivat suun kuivuminen, ummetus, näköhäiriöt ja hypertensio.

Mirabegroni annoksella 50 mg vastasi teholtaan useimpia antimuskariineja. Siedettävyydeltään se oli niitä selvästi parempi, sillä suun kuivumista, ummetusta ja virtsanretentiota kehittyi sitä käytettäessä vähemmän. Solifenasiinin (5 mg) ja mirabegronin (25 mg tai 50 mg) yhdistelmä oli teholtaan parempi kuin mirabegroni (50 mg) yksin, joskin sillä oli antikolinergisiä sivuvaikutuksia. Useilla antimuskariineilla, kuten fesoterodiinilla, solifenasiinilla, darifenasiinilla ja trospiumilla, päästiin maksimiannoksina ­käytettyinä yhdistelmähoidon veroiseen tehoon.

Antimuskariinit ovat yliaktiivisen rakon farmakologisen hoidon kulmakivi, mutta niihin liittyy joukko hankalia antikolinergisiä haittavaikutuksia, joiden vuoksi moni keskeyttää hoidon. Tutkijat arvelevat tehokkaimman ja pitkäkestoisimman hoidon olevan toteutettavissa lääkkeellä, jolla on paras teho-siedettävyyssuhde. Mirabegronilla päästään samaan tehoon kuin antimuskariineilla lumehoitoon verrattavin haittavaikutuksin. Myös hinta-laatusuhteeltaan mirabegroni on käyttökelpoinen vaihtoehto. Yksittäislääkehoidon pettäessä kannattaa kokeilla yhdistelmää.

Lähteet:

Kelleher C, Hakimi Z, Zur R ym. Efficacy and tolerability of mirabegron compared with antimuscarinic monotherapy or combination therapies for overactive bladder: A systematic review and network meta-analysis. Eur Urol 2018;74:324–33.

Marcelissen TAT, Van Koeveringe GA. Mirabegron versus antimuscarinics in the treatment of overactive bladder: The final answer? Eur Urol 2018;74:334–5.

Kirjoittaja:

Ossi Lindell

urologian erikoislääkäri

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdessä 49/2018.