Mikä on sopiva ferritiiniarvo raskaudessa?

Sopivasta ferritiiniarvosta ei ole yksimielisyyttä.

Ferritiiniarvo raskauden aikana on herättänyt kysymyksiä. Sopivasta arvosta ei ole yksimielisyyttä.

Mikä on sopiva ferritiiniarvo ­raskaudessa, HUS:n osastonlääkäri, LT Tarja Myntti?

– Siitä ei ole konsensusta. Kirjallisuudessa alarajana käytetään arvoa 15 tai 30. Joissakin katsausartikkeleissa kerrotaan, ettei voida määrittää tarkkaa alarajaa. HUS:ssa viitteellinen alaraja on 15, mikä on sama myös ei-raskaana oleville.

Raskaudessa veritilavuus kasvaa voimakkaasti ja tulee hemodiluutiota. Siksi muun muassa hemoglobiini­pitoisuus laskee ja samoin myös ­ferritiiniarvo laskee.

Raskaana olevien ferritiiniarvon alarajasta ei ole kovin paljon tutkimuksia. Raskaana olevien hemoglobiini­arvoillekin on alempi alaraja kuin muille.

Miten yleistä alhainen ferritiini on raskaudessa?

– HUSLAB:n selvityksen mukaan ferritiiniarvo oli alle 30 noin puolessa äitiyspoliklinikan tilaamista ferritiinimittauksista, ja 29 prosentissa se oli alle 15. Kyseessä oli jo valikoitunut aineisto. Kirjallisuuden perusteella raudanpuuteanemiaa on suunnilleen 25 prosentilla eurooppalaisista odottajista ja pelkkää raudanpuutetta ilman anemiaa noin 30–60 prosentilla.

Miten toimitaan, jos odottavalla äidillä on alhainen ferritiiniarvo?

– Pelkkää ferritiiniarvoa ei tarvitse hoitaa. Jos potilaalla on anemia, sen syytä ryhdytään selvittämään. Mikäli hemoglobiini on normaali, ferritiini on matala ja potilaalla on raudanpuutteeseen viittaavia oireita, muun muassa väsymystä, voidaan aloittaa rauta­valmiste suun kautta.

Jos sekä hemoglobiini että ferritiini ovat matalat eikä hemoglobiini nouse suun kautta otettavalla rautavalmisteella, voidaan harkita suonensisäistä rautavalmistetta.

Miten ferritiiniarvoihin vaikuttaa, jos raskaana olevalla on pitkäaikaissairaus, esimerkiksi diabetes tai raskaus­diabetes?

– Diabetes saattaa aiheuttaa hiljaista tulehdusta, ja CRP-arvo voi olla ­koholla. Ferritiiniarvo saattaa puolestaan olla kohonnut silloin, kun CRP on koholla. Joidenkin tutkimusten ­mukaan korkea ferritiiniarvo voi olla yhteydessä tyypin 2 diabeteksen ­kehittymiseen ja riskitekijä raskaus­diabeteksen kehittymiseen.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 8/2021.