Mikä painoindeksi ennustaa pisintä ikää?

Terveyden kannalta suositeltavin terveiden aikuisten paino on todennäköisesti hieman matalampi kuin aikaisemmin ylärajana pidetty painoindeksi 25 kg/m2

Tutkijat halusivat tarkentaa tietoa ylipainon ja kuolleisuuden yhteydestä valtavalla meta-analyysillä. Terveyden kannalta suositeltavin terveiden aikuisten paino on todennäköisesti hieman matalampi kuin aikaisemmin ylärajana pidetty painoindeksi 25 kg/m2.

Meta-analyysiin etsittiin kaikki kohorttitutkimukset, joissa tutkittiin vähintään kolmen painoindeksiluokan ja kuolleisuuden yhteyksiä. Yli 112 000 tutkimuksesta mukaan kelpuutettiin 207 julkaisua 230 kohorttitutkimuksesta. Osallistujia näissä tutkimuksissa oli 30,3 miljoonaa ja seuranta-aikana heistä menehtyi 3,74 miljoonaa. Koska tupakointi sekä ­vähentää ylipainoa sekä lisää kuolleisuutta, sitä on vaikea hallita sekoittavana tekijänä kohorttitutkimuksissa. Tämän vuoksi on välttämätöntä tutkia erikseen kuolleisuutta täysin tupakoi­mattomien ryhmässä.

Aiempien analyysien tapaan tutkijat totesivat painoindeksin ja kuolleisuuden välillä loivan J:n muotoisen käyrän. J-käyrän ”pohjakosketuksesta” saatiin kuitenkin tässä tutkimuksessa aiempaa tarkempaa tietoa. Pienin kuolleisuuden riski tupakoimattomien ryhmässä oli painoindeksin ollessa 23–24 kg/m2. Kun mukaan otettiin vain lähtötilanteessa terveet tupakoimattomat henkilöt, kuolleisuus oli vähäisintä painoindeksiryhmässä 22–23 kg/m2. Kun vielä rajattiin tutkimukset tupakoimattomiin ja yli 20 vuoden seurantaan, pienin kuolleisuus oli ryhmässä 20–22 kg/m2. Kautta ­analyysien painoindeksin lisäys viidellä luokalla kasvatti kuolleisuutta noin 20 %.

Tutkijoiden mukaan J-käyrän vasemman sakaran suurempi kuolleisuus selittyy sillä, että matalapainoisiin valikoituu henkilöitä, joilla on keuhko- tai muita sairauksia, eikä kyseessä ole matalan painon ja kuolleisuuden välinen todellinen yhteys. He esittävät, että aikaisemmin nähdyt enemmän U:n muotoiset käyrät ylipainon ja kuolleisuuden välillä selittyvät ainakin osin tupakoinnilla ja muilla sairauksilla.

Lähde:
Aune D, Sen A, Prasad M ym. BMI and all cause mortality: systematic review and non-linear dose-response meta-analysis of 230 cohort studies with 3.74 million deaths among 30.3. million participants. BMJ 2016;353:i2156.

Kirjoittaja:
Helena Liira
LT, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 23/16.