Millainen vauva teidän mielestänne on?

Neuvolassa tärkeimpiä työkaluja ovat tarkentavat ja ohjaavat kysymykset sekä vanhempien kommenttien validointi.

Mielen kehittyminen ja mielenterveys varhaislapsuudessa ovat voimakkaasti yhteydessä vanhempien ja vauvan välisen vuorovaikutuksen laatuun, kirjoittavat Kaija Puura, Tuire Sannisto ja Riikka Riihonen Lääkärilehdessä julkaistussa katsauksessa. Vuorovaikutuksen tukeminen onkin neuvoloiden keskeisimpiä tehtäviä. Vanhemmuustaitoja voidaan vahvistaa ennaltaehkäisevästi myös uusien sähköisten etäpalvelujen avulla.

Jo odotusaikana on tärkeää vahvistaa vanhempien myönteisiä mielikuvia sekä vauvasta että itsestään vanhempina. Äitiysneuvolassa on hyvä kartoittaa myös konkreettista vauva-arkea: miten vauvan hoitoa ja muita kodin töitä jaetaan ja keitä vanhemmat voivat pyytää avukseen tarvittaessa?

Vauvan synnyttyä vanhemman tehtävänä on vastata vauvan viesteihin ja tarpeisiin niin, ettei vauva joudu kokemaan liiallista pahaa oloa. Vauva opettelee yhdessä vanhemman kanssa tunteidensa ja käyttäytymisensä säätelyä sekä toisen ihmisen mielen ymmärtämistä. Vuorovaikutus lisää molemmilla mielihyvää tuottavien beetaendorfiinien eritystä, imetys ja läheisyys puolestaan oksitosiinin.

Varsinkin ensimmäisen lapsen kanssa vanhemmat voivat tuntea itsensä neuvottomiksi. Vauvat ovat hyvin erilaisia siinä, miten he viestivät tarpeitaan ja kuinka paljon tarvitsevat vanhemman apua esimerkiksi rauhoittuakseen. Temperamenttinäkökulma tarjoaa neutraalin, syyllistämättömän tavan ottaa esille perheen vuorovaikutuksen merkityksen. Vanhemmilta kannattaakin kysyä, millainen vauva heidän mielestään on.

Tarkentavat ja ohjaavat kysymykset myös auttavat vanhempia ymmärtämään lapsen kehitystä ja löytämään ratkaisuja:

Mikä rauhoittaa vauvan parhaiten? Mitä ajattelet, onko jotain mitä voisitte tehdä toisin? Osaatko arvioida, miten muut tämän ikäiset lapset nukkuvat?

Vaikeissa tilanteissa voi olla hyödyllistä lähteä liikkeelle vanhempien kommenttien validoinnilla eli vahvistamisella: Kerroit siis äsken, että lapsesi on helposti ärsyyntyvä, ja sinua rasittaa erityisesti…

Aina keskeistä ei ole pulman ratkeaminen, vaan pulmalle annettu merkitys. Jos kuitenkin vauvan tai vanhempien vointi huolestuttaa, on syytä konsultoida neuvolapsykologia, perheneuvolan työntekijää tai pikkulapsipsykiatrian asiantuntijaa. Lastensuojelun työntekijät tulee pyytää apuun välittömästi, jos vanhemmat sitä toivovat tai jos neuvolan työntekijä kokee sen tarpeelliseksi.

Lähde: Puura K, Sannisto T, Riihonen R. Mitä vauva haluaa? Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen neuvolassa. Suom Lääkäril 2018;73:1345–50.

Teksti: Tiina Huttu

Kuva: Fotolia

Lataa tiedostoja