Minne vien lapseni lääkäriin?

Julkiset vai yksityiset perusterveydenhuollon palvelut vai molemmat? Näin vanhemmat perustelevat.

Minkälaisten terveyspalveluja koskevien näkemysten perusteella vanhemmat valitsevat perusterveydenhuollon palvelut lapselleen?

Valintoja tehdään erityisesti hoitoon pääsyn ja hoidon laatuun liittyvien käsitysten perusteella, osoittaa tutkimus. Näkemyksiään kertoi 70 vanhempaa.

Yksityisiä terveys- ja vakuutuspalveluja käyttävät vanhemmat katsoivat näiden palvelujen tuovan joustavuutta arkielämään ja lisäturvaa lapsen terveydestä huolehtimiseen. Julkinen järjestelmä ei vastaa heidän käsityksiään toimivasta, tarpeiden ja toiveiden mukaisesta terveydenhuollosta.

Julkisia palveluja käyttävillä vanhemmilla oli asiasta myönteisempi kuva. He arvioivat näiden palvelujen vastaavat hoidon tarpeeseen hyvin. He korostavat oikeudenmukaisuutta terveydenhuollon perustana ja suhtautuvat kriittisesti yksityisten palvelujen laajenemiseen.

Tutkijoiden mukaan vanhempien käsitykset ja valinnat eriyttävät lasten terveydenhuoltoa. Yksityisten palvelujen käyttäjien mielestä lasten terveydestä huolehtiminen edellyttää usein erikoislääkärin palveluja ja vanhempien toiveen mukaista hoitoa. Tämä ei ole mahdollista julkisessa terveydenhuollossa.

Lähde: Häikiö L, Sointu L, Lehtonen T-K, Van Aerschot L. Lasten perusterveydenhuollon valinta – Vanhempien odotukset ja perustelut. Suom Lääkäril 2017;72:723–7.

Suvi Sariola

Lue artikkeli kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Lataa tiedostoja