Mitä kuuluu Helsingin kliinisille lääketutkimuksille?

Yhtään tutkimusta ei ole viety vielä läpi.

Helsingin kaupunki ja Lääketeollisuus ry ilmoittivat marraskuussa 2015 luovansa yhteistyömallin, jonka avulla kliinistä tutkimusta tuodaan kaupungin perus­terveydenhuollon yksiköihin.

Mitä kuuluu Helsingin terveys­keskuksessa tehtäville lääketutkimuk­sille, ­Helsingin hallintoylilääkäri Jukka ­Pellinen?

– Sopivia tutkimusaihioita ei ole löytynyt. Tavallisin syy on ollut, että ehdotetut tutkimukset eivät ole sopivia meidän potilasaineistoon. Yhtään tutkimusta ei ole viety vielä läpi.

Mikä potilasaineistossa on ollut ­ongelmana?

– Tutkimukseen tarvittavat potilaat ovat usein ennemminkin erikoissairaanhoidon puolella.

Onko kaupungilla tarvittavat raamit tutkimusten aloittamiseksi?

– Tässä on vähän tällainen muna- ja kanasyndrooma, että kumpi ensin, ensimmäiset tutkimukset vai raamit. Kyllä raamit ovat olemassa, jos löytyy sopivia tutkimusaihioita. Pelisääntöjä tarkennetaan sitten pilottitutkimusten avulla.

Onko ilmoittautunut tutkimuksesta kiinnostuneita lääkäreitä?

– On. Heitä ei ole paljon, mutta heitä on riittävästi.

Onko jotain vireillä sen edistämiseksi, että tutkimuksia päästäisiin ­aloittamaan?

– En tiedä, voiko tätä sen kummemmin edistää. Kun sopivia tutkimusehdotuksia tulee ja tekijät löytyvät, niin siitä vaan aloittamaan. Meillä on puitesopimus HYKS-Instituutin kanssa hallinnollisen puolen järjestämisestä. Sopimus­juridiikka, rahaliikenne ja kaikki sellainen hoituvat sen kautta.

– Yksi haaste on, että kun mahdolli­sesta tutkimuksesta ilmoitetaan, ­valmistautumisaikaa on hyvin vähän. Usein puhutaan muutamasta viikosta, kun pitäisi olla jo selvillä tutkijat ja tutkimus­hoitajat.

Olisiko kaupungin mahdollista pitää valmiuksia yllä, esimerkiksi tutkimus­hoitajia valmiudessa aloittamaan ­nopeasti tulevia tutkimuksia?

– Ei. Kaupungin satsaus tähän on tarjota puitteet tutkimukselle. Lähtökohtana on ollut se, että tämä ei aiheuta omalle palvelutuotannolle erillisiä kustannuksia. Se on ollut koko hommaan lähdettäessä ihan perusedellytys. Ajatus on ymmärrettävä, mutta siltä pohjalta tätä ei ole lähdetty tekemään. Sellaisia keskusteluja ei ole käyty.

Teksti: Minna Pihlava

Kuva: Fotolia