Miten pandemian rajoitustoimet tehoavat?

Ensimmäinen laaja tutkimus 41 maan toimien vaikutuksista on julkaistu Science-lehdessä.

Meillä kuten muuallakin on annettu suosituksia ja määräyksiä koronavirusepidemian taltuttamiseksi. Rajoitusten kohteeksi joutuneet ovat kyselleet perusteita toimenpiteille, koska rajoitukset ovat uhanneet toimeentuloa, elämisen ­laadusta puhumattakaan. Kyseenalais­taminen on ymmärrettävää, sillä näyttöä rajoitusten tehosta ei ole välttämättä ollut. Ensimmäinen laaja tutkimus 41 maan toimien vaikutuksista on nyt julkaistu Science-lehden palstoilla.

Monikansallinen tutkijajoukko keräsi tiedot 34 Euroopan maan – mukana myös Suomi – ja 7 muun maan toimenpiteistä pandemian rajoittamiseksi tammi-toukokuulta 2020. Koronatartunnat ja -kuolemat tältä ajalta saatiin Johns-Hopkins CSSE COVID-19 Datasetista. Vaikka monet rajoitustoimet olivat voimassa yhtä­aikaisestikin, voitiin tutkimuksessa tarkastella yksittäisten rajoitusten vaikutuksia hiottujen mallinnusten avulla.

Tulokset osoittivat kokoontumis­rajoitusten pienentäneen tartuttavuus­lukua (Rt): kun kokoontumisraja oli 1 000 henkilössä, lasku oli 23 %, 100 henkilön rajalla 34 % ja 10 henkilön rajalla 42 %. Ravintoloiden, baarien, yökerhojen, elokuva­teattereiden ja kuntosalien sulkeminen pienensi tartuttavuuslukua 18 %. Ehkä odottamattoman tehokasta oli oppilaitosten, siis sekä koulujen että yliopistojen sulku, 38 %. Kotona pysyminen ei pienentänyt tartuttavuuslukua kuin 13 %.

Kun pohditaan, mitä opastusta tämä tutkimus tarjoaa yhteiskunnan päättäjille, on hyvä huomata vuodenaika: tulokset ovat kevättalvelta, eivätkä vältt­ä­mättä päde käyttäytymiseen muina vuoden­aikoina. Ihmisten suhtautuminen rajoituksiin voi sitä paitsi muuttua epidemian edetessä. Lisäksi useiden rajoitusten yhdistelmät ja limittäinen voimassaolo tekevät yksittäisten toimenpiteiden tehon arvioinnista kuitenkin vaikeaa. Suuntaa tulokset kuitenkin ­antanevat.

Brauner JM, Minderman S, Sharma M ym. Inferring the effectiveness of government interventions against COVID-19. Science, verkossa ensin 15.12.2020. doi: 10.1126/science.abd9338

Heikki Arvilommi

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 5/2021.