Monella on lieviä oireita vielä puoli vuotta koronan jälkeen

11 prosenttia vaikean koronataudin vuoksi sairaalassa hoidetuista ei ollut palannut kokopäiväisesti töihin.

Moni suomalaisista sairaalassa hoidetuista koronapotilaista kärsii lievistä oireista edelleen puolen vuoden jälkeen sairastumisesta, ilmenee tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Aiemmin työssä käyneistä 11 prosenttia ei ollut päässyt palaamaan työelämään kokoaikaisesti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä toteutettiin yhdessä keuhkoterveyden asiantuntijajärjestö Filha ry:n sekä Hengitysliiton kanssa tutkimus koronatautiin sairastuneiden toipumisesta. Tutkimukseen kutsuttiin vuonna 2020 maalis-kesäkuun aikana vaikean koronataudin vuoksi sairaalassa hoidettuja.

Kyselyyn vastanneista koronapotilaista 90 prosenttia ilmoitti kärsivänsä ainakin yhdestä taudin oireesta edelleen kuusi kuukautta sairastumisensa jälkeen. Oireet raportoitiin pääosin lieviksi. Naisten sairaalahoidot olivat miehiä lyhyempiä, mutta he raportoivat miehiä enemmän oireita ja huonompaa elämänlaatua.

Väsymys ja uupumus yleisiä

Yleisimmät potilaiden kertomat oireet kuusi kuukautta sairastumisen jälkeen olivat väsymys (88 % potilaista), uupumus (79 %), uniongelmat (79 %) sekä hengenahdistus (70 %). Naisilla oireita oli miehiä enemmän, vaikka heidän sairaalahoitonsa oli lyhyempää.

– Tämä suomalainen tulos on linjassa kansainvälisten tulosten kanssa, sanoo aiheesta väitöskirjatutkimustaan tekevä lääketieteen lisensiaatti Anna Lindahl tiedotteessa.

– Koronataudin sairastaneilla oireet näyttäisivät kestävän pitkään, eivätkä ne välttämättä ole kytköksissä taudin vaikeusasteeseen. Onneksi valtaosalla oireet ovat kuitenkin puoli vuotta sairastamisesta lieviä, Lindahl lisää.

Tutkimuksessa mitattiin elämänlaatua kahdeksalla osa-alueella, ja näissä kaikissa naisilla oli huonommat tulokset kuin miehillä. Naissukupuolen lisäksi korkea ikä, suuri painoindeksi, uniapnea sekä pitkä hengityskonehoito olivat yhteydessä matalampaan elämänlaatuun.

– Elämänlaadusta vaikean koronataudin jälkeen on vain hyvin vähän tutkimusta kansainvälisestikin, joten tuloksemme on tärkeä, vastuututkija professori Tuula Vasankari Filha ry:sta toteaa.

– Tulosten tulkintaa vaikeuttaa vallitseva pandemiatilanne, joka voi vaikuttaa elämänlaatuun monella tavalla, Vasankari lisää.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.