MS-tauti yleistyy Suomessa

Esiintyvyydessä on isoja alueellisia eroja.

MS-taudin esiintyvyys on noussut Suomessa tasaisesti 50 vuodessa, ilmeni LL Anna-Leena Pirttisalon väitöstutkimuksessa.

Nousua selittää osin potilaiden eliniän piteneminen, mutta myös ilmaantuvuus on noussut 1990-luvulta lähtien. Ilmaantuvuuden nousu taas voi selittyä ainakin osittain taudin aiempaa varhaisemmalla ja herkemmällä diagnostiikalla.

Taudin esiintyvyydessä ja ilmaantuvuudessa on merkittäviä alueellisia eroja. Esiintyvyys on erityisen korkea Varsinais-Suomessa sekä Etelä-Pohjanmaalla.

Erot liittyvät todennäköisesti väestörakenteen ja ympäristötekijöiden poikkeavuuksiin sekä geneettisiin eroihin itä- ja länsisuomalaisten välillä.

MS-tauti on yleisin nuorten aikuisten liikunta- ja toimintakykyä heikentävä neurologinen sairaus. Taudin esiintyvyys kasvaa maailmanlaajuisesti.

Esiintyvyyden on todettu suurenevan siirryttäessä päiväntasaajalta pohjoiseen. Suomi kuuluu korkean riskin alueisiin.

Sairaalajaksot vähenivät

Yleistymisestä huolimatta potilaiden sairaalahoitojaksot ja niihin liittyvät kustannukset ovat Suomessa vähentyneet vuosina 2004–2014.

MS-taudin uusien lääkehoitojen käyttö lisääntyi selvästi samalla aikavälillä. Ne ovat Pirttisalon mukaan saattaneet vähentää pahenemisvaiheiden määrää ja vakavuutta sekä hidastaa taudin etenemistä.

– Infektioihin liittyvät hoitojaksot olivat muita hoitojaksoja pidempiä ja sairaalakuolleisuus oli niihin liittyen huomattavasti korkeampi, mikä osoittaa infektioiden ehkäisyn tärkeyden MS-potilailla, Pirttisalo sanoo tiedotteen mukaan.

Infektion vuoksi sairaalaan joutuneet potilaat olivat vanhempia, pidempään MS-tautia sairastaneita ja useammin miehiä verrattuna muihin MS-potilaisiin. Lisäksi heillä oli useammin etenevä MS-tauti sekä enemmän invaliditeettia ja liitännäissairauksia.

MS-taudin lääkehoito on kehittynyt nopeasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Uudet immuunijärjestelmään vaikuttavat lääkkeet saattavat lisätä potilaiden riskiä infektioille.

– Infektion vuoksi sairaalahoitoon joutuneilla potilailla oli kuitenkin yllättäen MS-taudin lääkehoito käytössä harvemmin kuin verrokkipotilailla. Infektioon liittyvien hoitojaksojen yhteys edenneeseen MS-tautiin ja vähäisempään MS-taudin lääkehoidon käyttöön korostaa taudin tehokkaan hoidon ja potilaiden hyvän toimintakyvyn merkitystä infektioiden ehkäisyssä, väittelijä päättää.

LL Anna-Leena Pirttisalo esittää väitöskirjansa Epidemiology of multiple sclerosis in Finland with the emphasis on hospitalization and infection-related admissions julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 19. marraskuuta.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.