Muistisairaiden kivunhoidon kipupisteet löytyivät palvelutaloista

Laitokset pärjäsivät palvelutaloja paremmin kivun ja kärsimyksen hallinnassa.

Iäkkäiden henkilöiden laitosasuminen vähenee merkittävästi uuden vanhuspalvelulain tultua voimaan. Tehostettu palveluasuminen maksaa laitoshoitoa vähemmän, sillä henkilöstömitoitus ja hoitajien koulutustaso ovat palvelutaloasumisessa laitoshoitoa niukemmat. Hoidon onnistumisesta kuitenkin tiedetään vähän.

Harriet Finne-Soveri ym. vertasivat vaikeasti muistisairaiden potilaiden kivun hallintaa palvelutyyppien välillä Lääkärilehdessä nyt julkaistavassa tutkimuksessa.

Kipu on yleistä pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavilla. Sen hoitaminen on haastavaa, koska sairas ei aina tunnista epämukavaa oloaan kivuksi eikä osaa ilmaista, mistä osasta kehoa se on peräisin. Jos hoitohenkilöstö vaihtuu tiuhaan, uhkana on kivun jääminen tunnistamatta ja hoitamatta. Uudet hoitajat ja sijaiset eivät välttämättä tunne asukkaan tapoja eivätkä aina osaa käyttää asianmukaisia kivun arviointimenetelmiä.

Tutkimukseen poimittiin THL:n RAI-tietokannasta ajalta 1.10.2015–31.3.2016 ne 65 vuotta täyttäneet muistisairausdiagnoosin saaneet asukkaat, joilla oli vaikea kognition vajaus ja runsas päivittäinen avun tarve. Aineisto koostui 3 735:stä 102 kunnassa hoitolaitoksessa tai palvelutalossa asuneesta henkilöstä. Analyysia varten kerättiin tiedot iästä, sukupuolesta, diagnooseista, kivusta, ahdistuneisuudesta, masennuksesta ja käytösoireista sekä kipulääkkeiden ja sairaala- tai päivystyspoliklinikkapalveluiden käytöstä.

Analyysi paljasti, että vaikeasti muistisairailla palvelutaloasukkailla oli laitosasukkaita useammin epävakaa terveydentila, kipua sekä somaattisia ja psykiatrisia oireita. Palvelutaloissa erityisesti vahvojen kipulääkkeiden käyttö oli vähäisempää kuin laitoksissa. Akuuttipalvelujen käyttö puolestaan oli runsaampaa.

Vaikeasti muistisairaiden kipu ja kärsimys näyttävät siis olevan palvelutaloissa huonommin hallinnassa kuin laitoksissa. Tutkijat huomauttavatkin, että myös palvelutaloissa tulisi turvata kivunhoidon osaaminen ja riittävä lääkitseminen.

Lähde: Finne-Soveri H, Jakovljevic D, Mäkelä M, Heikkilä R, Andreasen P, Kylänen M, Leppäaho S, Hammar T. Vaikeasti muistisairaan vanhuksen kivun hallinta toteutuu palvelutalossa huonommin kuin laitoksessa. Suom Lääkäril 2018;73:1137–42.

Kirjoittaja:
Tiina Huttu
toimittaja

Kuva: Fotolia

Artikkeli julkaistiin Lääkärilehdessä 18/2018.

Lataa tiedostoja