Muistisairauksien ehkäisyohjelmasta saatava hyöty yhteydessä aivojen rakenteeseen

Ennaltaehkäisevät toimet tulee aloittaa jo ennen aivojen merkittäviä rakenteellisia muutoksia.

Elintapaohjelmalla oli erityisen hyödyllisiä vaikutuksia kognitioon niillä ikäihmisillä, joilla oli tutkimuksen alussa suurempi aivojen tilavuus ja aivokuoren paksuus. Tulokset korostavat, että ennaltaehkäisevät toimet tulee jo ennen merkittävien aivomuutosten ilmaantumista. Nämä havainnot teki Ruth Stephen väitöstutkimuksessaan.

Elintapaohjelmalla oli myös vaikutuksia aivojen valkean aineen rakenteeseen, mikä oli yhteydessä kognitiivisten toimintojen paranemiseen. Kahden vuoden tutkimuksen aikana tapahtuneet muutokset aivojen tilavuudessa ja aivokuoren paksuudessa olivat kuitenkin melko pieniä, eikä tilastollisesti merkitseviä eroja havaittu elintapaohjelmaan osallistuneen ryhmän ja verrokkiryhmän välillä.

Suomalainen muistitoimintojen heikentymisen ehkäisytutkimus (FINGER) selvitti monitekijäisen elintapaohjelman vaikutuksia kognitioon 60–77-vuotiailla henkilöillä, joilla oli kohonnut riski sairastua muistisairauteen. Elintapaohjelmaan sisältyi ravitsemusohjausta, liikuntaa, muistiharjoittelua sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden tehostettua seurantaa. Verrokkiryhmä sai tavanomaista terveysneuvontaa.

Stephen selvitti väitöskirjassaan FINGER-elintapaohjelman vaikutuksia aivojen rakenteeseen käyttäen tutkimuksessa kerättyä magneettikuva-aineistoa.

Lisää tutkimusta tarvitaan

Tutkittavien riskiä sairastua muistisairauteen arvioitiin Kardiovaskulaariset riskitekijät, ikääntyminen ja dementia (CAIDE) -riskipistelaskurin avulla, joka ottaa huomioon iän, sukupuolen, koulutustason, painoindeksin, verenpaineen, kokonaiskolesterolin sekä fyysisen aktiivisuuden.

Korkeammat CAIDE-riskipisteet keski-iässä, vuosia ennen FINGER-tutkimusta, olivat yhteydessä suurempiin valkean aineen muutoksiin, aivojen surkastumiseen sekä huonompaan kognitioon myöhemmällä iällä. FINGER-tutkimuksen aikana pienentynyt, CAIDE-riskipisteillä mitattu muistisairausriski oli yhteydessä vähäisempään aivojen hippokampuksen surkastumiseen.

Elintapojen vaikutusta aivojen rakenteeseen on syytä selvittää vielä suuremmalla osallistujajoukolla uusissa ennaltaehkäisytutkimuksissa, joihin tämä tutkimus antaa lähtökohtia. Lisäksi on tärkeää tutkia FINGER-elintapaohjelman pitkäaikaisvaikutuksia aivojen rakenteeseen. FINGER-tutkimuksen tulosten pohjalta perustettiin hiljattain kansainvälinen World Wide FINGERS (WW-FINGERS) -verkosto, joka hyödyntää, soveltaa ja testaa FINGER-mallia eri ihmisryhmissä ja maissa. Uusia tutkimuksia on käynnissä tai suunnitteilla useissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Singaporessa, Australiassa, Japanissa, Intiassa sekä Latinalaisessa Amerikassa.

Master of Public Health Ruth Stephenin väitöskirja The Finnish Geriatric Intervention Study to prevent cognitive impairment and disability (FINGER): findings from the structural brain MRI sub-study tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 31. heinäkuuta.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.