Muistisairauksien ehkäisytutkimus saa jatkoa

Seurannassa selvitetään elintapaohjelman pitkäaikaisvaikutuksia ikääntyneiden terveyteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima muistisairauksien ehkäisytutkimus FINGER (Finnish Intervention Study to Prevent Cognitive Decline and Disability) jatkuu tänä ja ensi vuonna seurantatutkimuksella, tiedottaa THL. Tutkimuksia tehdään Oulussa, Kuopiossa, Seinäjoella, Turussa ja Helsingissä.

Seurannalla selvitetään, mitä pitkäaikaisia vaikutuksia aiemmassa tutkimuksessa käytetty elintapaohjelma tuo ikääntyneiden terveyteen ja toimintakykyyn.

Vuosina 2009–2014 tutkimukseen osallistuneet noudattivat kahden vuoden ajan monipuolista elintapaohjelmaa, jonka tehoa verrattiin tavanomaiseen terveysneuvontaan.

Ohjelma sisältää ruokavalioneuvontaa, liikuntaharjoittelua, muistiharjoittelua sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden tehostettua seurantaa. Tulokset osoittivat, että elintapaohjelma parantaa merkittävästi ikääntyneiden useita muisti- ja ajattelutoimintoja.

FINGER osoitti ensimmäisenä tutkimuksena maailmassa, että noudattamalla monipuolista elintapaohjelmaa voidaan parantaa ikääntyneiden kognitiivisia toimintoja ja ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä. Tulosten pohjalta on kehitetty toimintamalli, jonka avulla lääkärit, hoitajat ja muut toimijat voivat tukea ikääntyneiden muistitoimintojen ja toimintakyvyn säilymistä.

Tällä hetkellä FINGER-mallin mukaista elintapaohjelmaa tutkitaan ja sovelletaan yli 40 maassa.

Seurantatutkimukseen kutsutaan ne, jotka olivat mukana myös aiemmassa tutkimuksessa. Tutkittavat ovat 70–90-vuotiaita.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.