Munuaiskiviä yhä useammilla

Euroopan Urologiyhdistyksen mukaan lähes joka kymmenes eurooppalainen kärsii munuais- tai virtsanjohdinkivivaivoista.

Lähes joka kymmenes eurooppalainen kärsii munuais- tai virtsanjohdinkivivaivoista, toteaa Euroopan Urologiyhdistys.

Yhdistyksen mukaan kivivaivoista kärsii noin 55 miljoonaa ihmistä Euroopassa. Luku on yli kaksinkertaistunut 30 vuodessa.

Yhdistys julkaisee koko Euroopan laajuisen potilastiedotteen lisätäkseen lääkärien ja potilaiden tietoisuutta ilmiöstä. Potilasohjeisto on myös suomeksi.

Urologien mielestä munuais- ja virtsanjohdinkivien yleistyminen johtuu ennen kaikkea eurooppalaisen elämäntyylin muutoksista, joihin liittyy lihavuuden ja metabolisen oireyhtymän yleistyminen.

Munuais- ja virtsanjohdinkivien tarkkaa esiintyvyyttä on vaikea laskea, koska luvut vaihtelevat maittain, samoin kuin esiintyvyyden kasvuun johtaneet tekijät, kuten ruokavalio ja lihavuus.

Virtsakivet ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla, mutta muuttuneet elämäntavat ovat tasoittaneet eroa. Virtsakivistä kärsivät myös yhä nuoremmat.

– Virtsakivisairauden ilmaantuvuuden ja esiintyvyyden muutoksista Suomessa ei ole tutkittua tietoa viime vuosilta. Kliinikkojen käytännön kokemuksen mukaan kiviä kuitenkin hoidetaan yhä enemmän, sanoo Suomen Urologiyhdistyksen puheenjohtaja, dosentti Pekka Hellström.

Hänen mukaansa kivikohtaukset aiheuttavat paljon päivystyspoliklinikkakäyntejä ja myös vuodeosastohoidon tarvetta. Urologisia päivystystoimenpiteitä, kuten virtsanjohtimen tähystyksiä, pitäisi pystyä tekemään enemmän myös päivystysaikana. Toimenpiteet jäävät kuitenkin usein ortopedisten ja yleiskirurgisten leikkausten jalkoihin.

Kuva: Copyright EAU (Euroopan Urologiyhdistys)

Lue lisää jutun aiheesta