Munuaiskivistä kärsivien määrä kaksinkertaistunut yhden sukupolven aikana

Lähes joka kymmenes eurooppalainen kärsii munuais- tai virtsanjohdinkivivaivoista. Euroopan Urologiyhdistyksen verkkopohjainen potilasohjeisto tarjoaa tietoa urologisista vaivoista myös suomeksi.

Lähes joka kymmenes eurooppalainen kärsii munuais- tai virtsanjohdinkivivaivoista, todetaan Euroopan Urologiyhdistyksen tiedotteessa. Määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 1982. Tähän on urologien mielestä syynä pääosin muutokset eurooppalaisessa elämäntyylissä, johon liittyy lihavuuden ja metabolisen oireyhtymän yleistyminen.

Munuais- ja virtsanjohdinkivet voivat aiheuttaa ihmiselle pahimpia mahdollisia kiputuntemuksia. Aikaisemmin kivivaivoja pidettiin tuhkimosairautena, eli vaiva on ollut yleinen, mutta siitä on puhuttu julkisuudessa vähän. Nyt niiden esiintyvyys on kuitenkin noussut jo miniepidemian tasolle, mikä on aiheuttanut huolta eurooppalaisten lääkärien keskuudessa. Euroopan Urologiyhdistys julkaisi viime kesänä koko Eurooppaa käsittävän verkkopohjaisen potilasohjeiston. Tavoitteena on lisätä väestön tietoisuutta sairaudesta ja parantaa hoidon tasoa.

Professori Pekka Hellströmin mukaan virtsakivisairauden ilmaantuvuuden ja esiintyvyyden muutoksista Suomessa ei ole viime vuosilta tutkittua tietoa. Kliinikkojen käytännön kokemukset kuitenkin kertovat, että kiviä hoidetaan yhä enemmän ja ne aiheuttavat paljon päivystyspoliklinikkakäyntejä ja vuodeosastohoidon tarvetta.

– Urologisia toimenpiteitä, kuten virtsanjohtimen tähystyksiä, pitäisi pystyä tekemään enemmän myös päivystysaikana, mutta nämä toimenpiteet jäävät usein ortopedisten ja yleiskirurgisten leikkausten jalkoihin, Hellström pahoittelee.

Virtsakiviä syntyy kun erilaiset mineraalit ja happamet suolat kiteytyvät munuaisessa. Sieltä ne voivat siirtyä alaspäin virtsanjohtimeen. Pahimmassa tapauksessa kivi tukkii virtsanjohtimen ja virtsan pääsy munuaisesta virtsarakkoon estyy. Tämä aiheuttaa kovan kivun ja vaiva vaatii välitöntä hoitoa. Miehillä on enemmän virtsakiviä kuin naisilla, mutta muuttuneet elämäntavat ovat tasoittaneet eroa. Myös yhä nuoremmat ihmiset sairastuvat tähän vaivaan.

Suomenkielinen potilasohjeisto on ladattavissa Euroopan Urologiyhdistyksen sivustolta.

Lue lisää jutun aiheesta