Musikaalisuus on vahvasti perinnöllistä

Musikaalisuus on vahvasti perinnöllinen ominaisuus, vaikka myös ympäristötekijät vaikuttavat musikaalisuuden kehittymiseen, käy ilmi FM Liisa Ukkola-Vuotin väitöstutkimuksesta.

Musikaalisuus on vahvasti perinnöllinen ominaisuus, vaikka myös ympäristötekijät vaikuttavat musikaalisuuden kehittymiseen, käy ilmi FM Liisa Ukkola-Vuotin väitöstutkimuksesta.

Tutkimuksessa tehtiin musikaalisuuden koko perimän kattava kartoitus suomalaisissa suvuissa. Aineistossa oli mukana 92 sukua ja 412 henkilöä.

Tutkimushenkilöiden musikaalisuus määritettiin kolmea musikaalisuustestiä käyttäen. Käytössä olivat auditiivisen strukturointikyvyn testi (Karman testi) ja Seashoren äänen korkeuden ja keston testit. Kolmen musikaalisuustestin pistemäärän summana laskettiin kunkin koehenkilön yhdistetyt musikaalisuuspisteet.

Osallistujien musiikki- ja muusta taustasta kerättiin tietoa internetpohjaisella kyselylomakkeella.

Tulosten mukaan musikaalisuudessa perinnöllinen osuus oli 44 prosenttia ja musiikillisessa luovuudessa 84 prosenttia.

Korkeat musikaalisuuspisteet olivat yhteydessä musiikilliseen luovuuteen ja aktiivinen musiikin kuunteleminen musiikkikoulutukseen.

Tutkimus selvitti viiden ehdokasgeenin AVPR1A:n, SLC6A4:n, COMT:n, DRD2:n ja TPH1:n vaikutusta musikaalisuuteen, musiikilliseen luovuuteen ja musiikin kuuntelemiseen.

Kaikki tutkitut ominaisuudet liittyivät AVPR1A-geeniin, joka on aiemmassa tutkimuksessa liitetty sosiaaliseen kommunikaatioon ja kiintymykseen. Tulokset viittaavat siihen, että musiikin aistimisen ja tuottamisen neurobiologia liittyy samoihin biologisiin reitteihin.

Koko perimän kattavassa kopiolukumuutoksia käsittelevässä tutkimuksessa havaittiin, että musikaalisuuteen liittyvät geenialueet sisälsivät hermosolujen kehittymiseen, oppimiseen ja muistiin liittyviä geenejä, kuten PCDHA geeniperheen. 


Voimakkaimmin musiikilliseen luovuuteen liittyi mantelitumakkeen toimintaan vaikuttava PRKG1 -geeni. Tulos tukee hypoteesia, jonka mukaan neuropsykiatrisille sairauksille altistavat geneettiset tekijät saattavat vaikuttaa positiivisesti luovuuteen, älykkyyteen tai muistiin.

FM Liisa Ukkola-Vuotin väitöskirja Search for Genetic Variants Underlying Musical Aptitude and Related Traits tarkastetaan Helsingin yliopistossa 10. toukokuuta.

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.