Muuntohuumeet yhä vakavampi ongelma

Muuntohuumeet aiheuttavat Euroopassa yhä enemmän myrkytyksiä ja kuolemia.

Muuntohuumeista etenkin uusien laittomien bentsodiatsepiinien määrä markkinoilla on lisääntynyt. Tieto käy ilmi Euroopan huumeseurantakeskuksen EMCDDA:n uudesta vuosiraportista.

Muuntohuumeet aiheuttavat aiempaa enemmän myrkytyksiä ja kuolemia. Erityisen vaarallisia ovat fentanyylijohdannaiset kuten karfentaniili, joka otettiin valvontaan Suomessa viime vuonna.

Yliannostuskuolemien määrä on noussut neljättä vuotta peräkkäin Euroopassa. Kuolemia aiheuttavat pääosin heroiini ja lääkeopioidit, kuten metadoni, buprenorfiini ja fentanyylit. EMCDDA:n mukaan kaksi tärkeintä huumekuolemien ehkäisykeinoa olisivat opioidiriippuvaisten korvaushoidon kattavuuden varmistaminen sekä vastalääke naloksonin jakelu käyttäjille ja läheisille.

Kokaiinin käyttö on lisääntynyt

Raportin mukaan kokaiinin saatavuus ja käyttö näyttävät lisääntyneen Euroopassa. Kokaiini on aiempaa puhtaampaa. Raportista uutisoi THL.

Kokaiinin käytön lisääntyminen on huomattu myös Suomessa. Käyttö on lisääntynyt erityisesti eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa. Vuodesta 2012 vuoteen 2017 kokaiinin käyttö moninkertaistui, paljastaa THL:n jätevesitutkimus.

EMCDDA:n raportin mukaan huumemarkkinat toimivat yhä enemmän verkossa – niin avoimessa kuin salatussa ja verkossa ja myös sosiaalisessa mediassa. Verkossa myydään erityisesti muuntohuumeita ja huumaavia lääkkeitä. Muuntohuumeet valmistetaan pääasiassa Kiinassa, mutta jonkin verran tuotantoa on havaittu myös Euroopassa.

Ekstaasin valmistuslaboratorioiden koot ovat kasvaneet ja määrä lisääntynyt. Kannabista valmistetaan edelleen Euroopassa, mikä on jossain määrin korvannut tuontia. Käytetyn kannabiksen voimakkuus on lisääntynyt.

kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkossa.