Naisen stressi voi vähentää syntyvien poikien määrää

Dokumentoitu näyttö siitä, että naisen stressitila hedelmöitysajankohtana vähentää syntyvien poikien määrää suhteessa syntyviin tyttöihin, saatiin määritettäessä raskautta suunnittelevien naisten syljen kortisolipitoisuutta. Suurentuneen kortisolitason otaksutaan heijastavan henkilön kokemaa pitkäaikaista stressiä.

Syntyvän lapsen sukupuoleen on vuosisatojen ajan koetettu vaikuttaa, lähes aina epätieteellisin ja dokumentoimattomin keinoin. Dokumentoitu näyttö siitä, että naisen stressitila hedelmöitysajankohtana vähentää syntyvien poikien määrää suhteessa syntyviin tyttöihin, saatiin määritettäessä raskautta suunnittelevien naisten syljen kortisolipitoisuutta. Suurentuneen kortisolitason otaksutaan heijastavan henkilön kokemaa pitkäaikaista stressiä.

Pojan syntymistodennäköisyys oli korkeimman kortisoliarvokvartiilin naisilla pienempi kuin matalimman kvartiili­ryhmän naisilla (OD 0,26, 95 %:n LV 0,09–0,74). Syljen amylaasi, jonka tutkijat otaksuivat mittaavan akuuttia stressiä, käyttäytyi päinvastoin; tosin tilastollinen yhteys oli heikompi. Hypotalamus-aivo­lisäke-lisämunuaisakselin yliaktivaatio voisi aiheuttaa häiriöitä alkion implantaation hormonaalisessa säätelyssä tai suosia XY-tsygootin tuhoutumista jo preimplantaatiovaiheessa.

Tämä tutkimus oli pieni ja huolimatta siitä, että sekoittavia tekijöitä oli otettu huomioon, mm. miehen terveydentilan vaikutuksia ei arvioitu. World Trade ­Centerin tapahtumaa seurasi alueella poikasikiöiden kohdunsisäisten kuole­mien lisääntyminen. Koben maanjäristyksen jälkeen alueen miesten sperman laatu huononi ja syntyvien poikien suhteellinen osuus laski. Luonnonkatastrofit, sodat ja taloudellinen ahdinko liittyvät myös samalla tavalla syntyvyyssuhteen muutokseen. Nämä aikaisemmat havainnot ovat siten linjassa tämän tutkimuksen tuloksen kanssa.

Chason R, McLain A, Sundaram R ym. Preconceptional stress and the secondary sex ratio: a prospective cohort study. Fertil Steril 2012;98:937–41.

Pertti Kirkinen
professori

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdessä 41/2012.