Naltreksonin ja bupropionin yhdistelmä näyttää edistävän maksan terveyttä

Naltreksonin ja bupropionin yhdistelmä saattaa vähentää maksan rasvoittumista.

Rasvamaksatauti on tavallinen lihavuuden seuraus: sitä arvellaan esiintyvän länsimaissa jopa joka neljännellä aikuisella. Laihtumisen tiedetään parantavan siihen liittyviä merkkiaineita, seerumin ALAT-arvoa ja fibroosi-indeksiä (Fib-4), joka lasketaan seerumin ALAT-, ASAT- ja trombosyyttiarvoista. Naltreksonin ja bupropionin yhdistelmä on lihavuuden lääkehoidon yksi vaihtoehto, ja se näyttää voivan vähentää maksan rasvoittumista.

Kanadalaistutkijat yhdistivät neljä hoitokoetta, joissa oli tutkittu lihavuuslääkkeiden vaikutusta rasvamaksan merkkiaineisiin yli 2 000 potilaalla (79 % naisia, alkupaino keskimäärin 101 kg, BMI 36,2 kg/m2). Potilaista kaksi kolmasosaa oli satunnaistettu lääkehoitoryhmään ja kolmasosa lumeryhmään.

Naltreksoni-bupropioniryhmässä paino putosi 56 kuukauden seurannassa keskimäärin 8,7 kg ja lumeryhmässä 3,2 kg. Painonpudotus aiheutti suotuisia muutoksia ALAT-arvoihin ja Fib-4-indeksiin hoidosta riippumatta. ALAT-arvo laski vähintään 25 % alkutilanteesta lääkehoitoryhmässä tilastollisesti useammin kuin lumeryhmässä.

Tutkijoiden päätelmä on, että naltreksoni-bupropionilääkitys on maksan kannalta turvallinen lihavuuden hoidossa ja se saattaa vähentää maksan rasvoittumista. ALAT- ja Fib-4-indeksillä mitatut tulokset osoittavat lihavuuslääkityksellä olevan maksan terveyden kannalta hyviä vaikutuksia. Viime vuonna päivitetty ­Käypä hoito -suositus ohjaa käyttämään lihavuuden hoidossa myös lääkitystä elintapahoidon lisäksi.

Bajaj H, Burrows M, Blavivgnac J ym. Extended-release naltrexone/bupropion and liver health: Pooled, post hoc analysis from four randomized controlled trials. Diabetes Obes Metab, verkossa ensin 4.12.2020. doi: 10.1111/dom.14284

Helena Liira

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 7/2021.