Nettipohjainen vanhempien ohjaus auttaa

Vaikuttavuus vastaa hyvin läsnäoloon perustuvien ryhmämuotoisten vanhemmuustaito-ohjelmien tulosta.

Nettipohjainen strukturoitu ­vanhempien ohjaus auttaa lapsen käytöksen ja tunne-elämän häiriöissä sekä helpottaa vanhemman mielenterveyshäiriössä meta-analyysissä arvioitujen 12 tutkimuksen perusteella.

Tarkastelluissa 8 ohjelmassa yhteistä oli vanhemman ohjaaminen negatiivisesta vuorovaikutuksesta positiiviseen. Käytössä oli usein mallivideo, puhelin- tai sähköpostituki. Joukossa oli myös suomalainen tutkimus Voimaperheet-mallista. Siinä tuki on vahvin: 11 puhelinsoittoa ja 2 tapaamista kasvotusten.

Melkein kaikki ohjelmat tuottivat tulosta. Vaikutuksen suuruus oli kaikkiaan keskikokoinen, suurin käytöspulmiin, pienin tunne-elämän pulmiin. Toistuva muistuttelu vanhemmalle näytti parantavan tulosta.

Vaikuttavuus vastaa hyvin läsnäoloon perustuvien ryhmämuotoisten vanhemmuustaito-ohjelmien tulosta. Niissä saa ryhmältä vertaistukea, mutta nettiohjaus on tarjolla ilman jonotusta, itselle sopivaan aikaan ja siinä voi edetä omaan tahtiin.

Monen tutkimuksen laadussa oli puutteita. Ryhmästä pudonneiden jättäminen pois analyysistä ja tulosten perustuminen vain vanhemman tekemään arvioon voivat ylikorostaa positiivista vaikutusta. Pitkät seurannat puuttuvat.

Kehitteillä on ohjelmia, joihin on sisällytetty enemmän tehoa tuottavia elementtejä, kuten videomallinnusta. Luotettavia tutkimuksia näistä sopii odottaa.

Thongseiratch T, Leijten P, Melendez-Torres GJ. 2020. Online parent programs for children’s behavioral problems: a meta-analytic review. Eur Child Adolesc Psychiatry, verkossa ensin 10.1.2020. doi: 10.1007/s00787-020-01472-0

Hannu Westerinen

Kirjoitus on julkaistu Lääkärilehdessä 13/2020.