Nivelreuma ei enää lyhennä elinikää

Reumaattista tulehdusta hillitsevä lääkehoito on kehittynyt tällä vuosituhannella.

Vuosikymmenien ajan on tiedetty, että nivelreumapotilailla on suurentunut riski kuolla ennen­aikaisesti, erityisesti sydän- ja verisuonitautien vuoksi. Tämän on katsottu johtuvan kroonisesta tulehduksesta, joka kuluttaa elimistön voimavaroja, lisää infektioriskiä ja voi vaurioittaa veri­suonia, johtaen ateroskleroosiin. ­Kehittynyt reumalääkitys parantaa nivelreumapotilaiden ennustetta monin tavoin, ja tämä alkaa näkyä myös yli­kuolleisuuden vähenemisenä.

Norjalainen työryhmä selvitti asiaa Oslon nivelreumarekisteristä analysoimalla vuosina 1994–2004 diagnosoitujen nivelreumapotilaiden tietoja. Kullekin potilaalle haettiin 10 kaltaistettua väestöverrokkia.

Vuosina 1994–1998 nivelreumaan sairastuneilla oli kaikki syyt huomioiden ylikuolleisuutta verrokkeihin nähden 10, 15 ja 20 vuoden kohdalla ja ­sydän- ja verisuonitautikuolleisuus oli suurentunut kaikissa 5, 10, 15 ja 20 vuoden analyyseissä. Tilanne oli sama vuosina 1999–2003 sairastuneiden kohortissa 10 ja 15 vuoden seurannassa.

Sen sijaan vuosina 2004–2008 diagnosoiduilla nivelreumapotilailla ylikuolleisuutta ei enää havaittu. Tämän tuoreimman reumakohortin kokonais- ja kardiovaskulaarikuolleisuus olivat 10 vuoden analyysissä merkitsevästi vähäisemmät kuin aiempien kohorttien.

Nivelreuma ei tämän laajan rekisteritutkimuksen perusteella enää lyhennä elinikää. Reumaattista tulehdusta hillitsevä lääkehoito on kehittynyt tällä vuosituhannella, ja nykyään vastikään sairastuneen nivelreumapotilaan hoidon realistinen tavoite on tulehduksen rauhoittaminen ja remissio. Sen kustannukset on nähtävä yhteiskunnalliseksi investointinniksi.

Lähde: Proven SA, Lillegraven S, Sexton J ym. Trends in all-cause and cardiovascular mortality in patients with incident rheumatoid arthritis: a 20-year follow-up matched case-cohort study. Rheumatology 2020;59:505–12.

Markku Kauppi

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 20/2020.