No-Harm Center sai uuden nimen

Keskuksen uusi nimi on Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, ruotsiksi Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet.

Vaasan keskussairaalan yhteyteen perustettiin hiljattain potilasturvallisuuskeskus. Nimekseen valtakunnallisena yhteistyöverkostona toimiva keskus sai No-Harm Center.

Kotimaisten kielten keskus älähti. Sen mukaan No-Harm Center ei täytä hyvän julkishallinnon nimen kriteerejä. Kotimaisten kielten keskuksen mukaan "toimiva ja tarkoituksenmukainen hallinnon nimi ei ole pelkkä yksilöivä tunniste". Nimen pitäisi tukea hallinnon avoimuutta ja kansalaisten osallisuutta ja auttaa hahmottamaan yhteiskunnan rakenteita ja toimijoiden välisiä suhteita.

Kotimaisten kielten keskuksen mukaan hyvä nimi kertoo suomeksi tai ruotsiksi olennaista tietoa kohteestaan ja sen toiminnasta.

Vaasan keskussairaala muutti saamansa palautteen jälkeen keskuksen nimeä. Virallinen nimi on nyt Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, ruotsiksi Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet.

Samankaltainen tapaus kuin Stroke unit

Joulukuussa asiaan otti kantaa myös oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Oikeusasiamies viittaa aiempaan kantaansa, jonka mukaan TAYS:n aivohalvausyksikön nimi Stroke unit ei täyttänyt kielilain ja hyvän hallintotavan vaatimuksia.

Oikeusasiamiehen mukaan No-Harm Center poikkeaa tästä tapauksesta sikäli, että keskus ei tarjoa palveluita suoraan kansalaisille niin, että ihmiset asioisivat siellä. Toisaalta se kuitenkin tuottaa yleisölle palvelua julkaisemalla potilasturvallisuutta koskevaa tietoa. Niinpä oikeusasiamiehen Stroke Unit -tapauksessa esittämät johtopäätökset pätevät myös nimeen No-Harm Center.

Sen kummempiin toimenpiteisiin oikeusasiamies ei asian suhteen ryhdy, sillä uusi, suomen- ja ruotsinkielinen nimi on asianmukainen.

Hertta Vierula

Juttu on julkaistu alun perin Lääkärilehden verkkosivuilla 20.12.2019