Nuorena sairastettu aivoinfarkti pudottaa usein pois työelämästä

Suuren suonen valtimonkovettumatauti lisäsi uuden aivoinfarktin riskiä.

Alle 50-vuotiaana aivoinfarktin saaneilla on suuri riski jäädä työelämän ulkopuolelle, osoittaa LL Karoliina Aarnion väitöstutkimus.

Nuorista lievän tai keskivaikean aivoinfarktin sairastaneista 38 prosenttia ei ollut työelämässä vuoden ja peräti 47 prosenttia viiden vuoden kuluttua infarktista.

– Huonoin ennuste vaikuttaisi olevan potilailla, joiden aivoinfarktin taustalla on suuren suonen valtimonkovettumatauti tai suuren riskin sydänperäinen syy, Aarnio sanoo Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Isoin riski saada uusi aivoverenkiertohäiriö oli potilailla, joilla ensimmäisen infarktin taustalla oli suuren suonen valtimonkovettumatauti.

Potilailla, joilla ensimmäisen infarktin taustalla oli suuren riskin sydänperäinen syy, kuten eteisvärinä, oli isoin riski saada mikä tahansa sydän- tai verisuonitapahtuma seurantajakson aikana.

Ensimmäisestä aivoinfarktistaan selvinneistä nuorista potilaista 16 prosenttia kuoli kymmenen vuoden seurannan aikana.

Syöpäsairastavuutta kartoitettiin

Aarnio selvitti, millainen on nuorten aivoinfarktipotilaiden pitkäaikaisennuste tarkastelemalla syöpäsairastavuutta, uusivia sydän- ja verisuonitapahtumia, sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta, lisääntymisterveyttä sekä työhön paluuta.

Noin neljällä prosentilla potilaista oli diagnosoitu syöpä ennen aivoinfarktiin sairastumista tai sairastumisen yhteydessä. Keskimääräinen aika syöpädiagnoosista aivoinfarktiin oli viisi vuotta.

Noin neljällä prosentilla diagnosoitiin syöpäsairaus infarktin jälkeen vuoden 2011 loppuun mennessä. Keskimääräinen aika aivoinfarktin ja syöpädiagnoosin välillä oli seitsemän vuotta.

Raskauden aikana sairaalahoitoa

Nuorilla infarktin sairastaneilla äideillä oli sattunut hieman enemmän raskaus- ja synnytyskomplikaatioita ennen aivoinfarktia kuin verrokkiäideillä. Raskauden tai synnytyksen aikana ei havaittu yhtään kuolemantapausta.

Aivoinfarktin jo sairastaneilla äideillä oli enemmän raskauden aikaisia sairaalassaoloja kuin verrokkiäideillä. Syynä oli muun muassa korkea verenpaine.

Aivoinfarktiin sairastuneista noin 10 prosenttia on alle 50-vuotiaita.

Helsinki Young Stroke Registry koostuu 1994–2007 HUS:n Meilahden sairaalassa hoidetuista yli tuhannesta 15–49-vuotiaasta aivoinfarktipotilaasta. Aarnio haki potilaita koskevia seurantatietoja THL:n hoitoilmoitusrekisteristä sekä syntyneiden lasten rekisteristä, Tilastokeskuksen kuolinsyyrekisteristä ja Eläketurvakeskuksen ansaintarekisteristä.

Aarnio väittelee 1.2. Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Long-term outcome of young adults with ischemic stroke".

Kirjoittaja:

Heli Väyrynen

Toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 28.1.2019.