Nuorten hyvä fyysinen suorituskyky parantaa valtimoita

Valtimokovettumataudin kehitys alkaa jo lapsuudessa. Tutkimuksen mukaan valtimon seinämä oheni ja joustavuus parani fyysisen suorituskyvyn kohentuessa.

– Fyysisen suorituskyvyn myönteinen vaikutus valtimon rakenteeseen ja toimintaan oli riippumaton perinteisistä sydänsairauksien riskitekijöistä, kuten painoindeksistä, kolesteroliarvoista sekä verenpaineesta. Lisäksi kuuden vuoden seurannassa valtimon seinämä oli paksuuntunut ja jäykistynyt vähemmän niillä nuorilla, joilla oli hyvä suorituskyky 17-vuotiaana, sanoo FT Katja Pahkala Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksesta ja Paavo Nurmi -keskuksesta.

Sydäntutkimuskeskuksen ja Paavo Nurmi -keskuksen tutkimuksessa selvitettiin fyysisen suorituskyvyn yhteyttä vatsa-aortan seinämän paksuuteen ja joustavuuteen. Tutkimusryhmässä oli lähes 400 17-vuotiasta nuorta.

Nuorten sydänterveyteen voidaan vaikuttaa

Valtimokovettumataudin kehitys alkaa jo lapsuudessa. Tutkimuksen mukaan valtimon seinämä oheni ja joustavuus parani fyysisen suorituskyvyn kohentuessa.

Imeväisiässä aloitettua ja aikuisikään jatkettua ravintoneuvontaa saaneilla nuorilla oli verrokkiryhmää suurempi määrä ihanteellisia sydänterveystekijöitä.

Fyysisen suorituskyvyn tapaan näiden ihanteellisten sydänterveystekijöiden lukumäärän todettiin olevan jo nuorilla yhteydessä joustavampiin ja ohutseinäisempiin valtimoihin.

Tutkimus on osa imeväisiässä alkanutta sydän- ja verisuonitautisairastuvuuden ehkäisy -projektia (STRIP). Nuorten fyysistä suorituskykyä mitattiin pyöräergometritestillä, vatsa-aortan rakennetta ja toimintaa tutkittiin ultraäänellä.

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta