Nuoruuden toistuvat humalat ovat yhteydessä pikkuaivojen muutoksiin

Nuoruusiän alkoholinkäytön vaikutuksista pikkuaivoihin ei ollut ennestään juuri tietoa.

Toistuva humalajuominen nuorena on yhteydessä pikkuaivojen tilavuuden muutoksiin nuorella aikuisiällä, osoittaa Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimus.

Aiemmin on tiedetty, että pitkäaikainen alkoholin liikakäyttö aiheuttaa pikkuaivojen vaurioitumista aikuisilla. Nuoruusiän alkoholinkäytön vaikutuksista pikkuaivoihin ei ennestään ollut juuri tietoa.

Alcohol-lehdessä julkaistuun tutkimukseen (Kekkonen V ym. Alcohol 6.2.2021) osallistui 58 nuorta aikuista, joiden alkoholinkäyttöä oli seurattu edeltävien kymmenen vuoden ajan. Osallistujista 33 oli käyttänyt runsaasti alkoholia nuoruusiästä lähtien. Se sijaan osallistujista 25:llä alkoholinkäyttö oli vähäistä tai he eivät juoneet alkoholia lainkaan. Kaikilla oli hyvä toimintakyky ja normaalit älylliset toiminnot. Päihdehäiriön diagnostiset kriteerit eivät täyttyneet kenelläkään.

Runsaasti alkoholia käyttäneillä havaittiin pään magneettikuvissa pikkuaivojen takimmaisten alueiden tilavuuden muutoksia verrattuna vähän tai ei ollenkaan alkoholia käyttäneisiin.

– Näiden alueiden tiedetään vaikuttavan motorisiin ja älyllisiin toimintoihin. Tulosten merkityksen arvioiminen ja tarkemmat päätelmät edellyttävät kuitenkin laajempaa jatkotutkimusta, kertoo tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, LT Virve Kekkonen tiedotteen mukaan.

Hertta Vierula

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.