Odottavat äidit kuuluvat koronavirusinfektion riskiryhmään

Täysiaikaisessa raskaudessa koronainfektioon liittyvät raskauden jatkamisen riskit on puntaroitava.

Englannissa synnytyshetkellä COVID-19-infektiota sairastaneilla oli enemmän kohtukuolemia, ennenaikaisia synnytyksiä, pre-eklamp­siaa ja päivystyksellisiä keisarileikkauksia kuin muilla synnyttäjillä. Raskaana olevat tulisi rokotusohjelmissa luokitella riskiryhmäksi.

Kohorttitutkimukseen otettiin mukaan yhden sikiön syntymään johtaneet synnytykset toukokuusta 2020 tammikuuhun 2021. Synnytyskäynnillä positiivisen COVID-19-testituloksen saaneiden tuloksia verrattiin negatiivisen testituloksen saaneisiin. Koronainfektio todettiin 3 527 naisella 342 080 tutkitusta. Positiivisen testinäytteen antaneiden joukossa oli enemmän nuoria, muita kuin valkoihoisia, ensisynnyttäjiä ja liitännäissairauksista kärsiviä odottajia kuin negatiivisisen tuloksen saaneissa.

Kohtukuoleman, ennenaikaisen synnytyksen, pre-eklampsian tai eklampsian, päivystyksellisen keisarileikkauksen ja pitkittyneen sairaalahoidon todennäköisyys oli tilastollisen kaltaistamisen jälkeen merkittävästi suurempi positiivisen testituloksen saaneilla kuin negatiivisiksi testatuilla.

Myös positiivisten äitien vastasyntyneiden sairastavuus ja hoidon tarve olivat suuremmat ennenaikaisuuteen liittyen. Täysiaikaisissa raskauksissa vastasyntyneiden muuttujissa ei todettu eroja, lukuun ottamatta pitkittynyttä sairaalahoidon tarvetta positiivisen testituloksen saaneilla.

Tietoa koronavirusinfektion aiheuttamista ongelmista raskauden aikana kertyy koko ajan. Täysiaikaisessa raskaudessa koronainfektioon liittyvät raskauden jatkamisen riskit on puntaroitava ja synnytyksen käynnistämistä harkittava. Koronarokotusta suositellaan raskaana oleville ja rokoteohjelmissa odottavat äidit kuuluvat riskiryhmään.

Gurol-Urganci I, Jardine JE, Carroll F ym. Maternal and perinatal outcomes of pregnant women with SARS-CoV-2 infection at the time of birth in England: national cohort study. Am J Obstet Gynecol, verkossa ensin 20.5.2021. doi: 10.1016/j.ajog.2021.05.016

Kaarin Mäkikallio

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 46/2021.