Oikeusministeriö selvittää sijaissynnytysten käyttöä

Oikeusministeriö selvittää, pitäisikö sijaissynnytykset sallia. Sijaissynnytystä varten hakeutuu ulkomaille arviolta viisi paria vuodessa.

Oikeusministeriö selvittää, pitäisikö sijaissynnytykset sallia yhtenä keinona lapsettomuuden hoidossa. Nykyinen, vuonna 2007 voimaan tullut hedelmöityshoitolaki kieltää sijaissynnytykset.

– Tiedossa on, että pariskuntia on hakeutunut ulkomaille sijaissynnytystä varten. Etenen keräämien asiantuntija-arvioiden mukaan ulkomaille hakeutuu noin viisi paria vuosittain, sanoo lainsäädäntöneuvos Salla Silvola oikeusministeriöstä.

– Sijaissynnytystä koskevia yhteydenottoja on tullut suoraan oikeusministeriöön ja asiasta on keskusteltu myös tiedotusvälineissä. Nyt ministeriö selvittää, onko tarvetta muuttaa lainsäädäntöä. Sijaissynnytyksiä koskeva muistio on lähetetty hyvin laajalle lausuntokierrokselle.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta Etene arvioi viime vuonna, että lapsettomuuden hoito sijaissynnytyksen avulla voi joissain yksittäisissä tapauksissa olla eettisesti hyväksyttävää.

Sijaissynnytys oli Suomessa mahdollista vuoteen 2007 saakka. Sitä ennen, 1990–2000-luvulla, sijaissynnytysjärjestelyihin oli ryhdytty noin 20 tapauksessa. Lapsia on arvioitu syntyneen noin kymmenen.

Suvi Sariola
Kuva: Pixmac