Oikeuspsykiatrisia potilaita koskevat säännökset selkiytyvät

Jos oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkamista tai hoidon lopettamista koskeva kuuden kuukauden määräaika on ­poikkeuksellisesti ylittynyt, sairaalan on selvitettävä ­välittömästi potilaan tahdosta riippumattoman hoidon jatkamisen tarve.

Jos oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkamista tai hoidon lopettamista koskeva kuuden kuukauden määräaika on ­poikkeuksellisesti ylittynyt, sairaalan on selvitettävä ­välittömästi potilaan tahdosta riippumattoman hoidon jatkamisen tarve.

Sairaalan on tehtävä väliaikainen päätös hoidon jatkamisesta enintään 14 päiväksi. THL tekee tämän jälkeen päätöksen potilaan hoidon jatkamisesta tai hoidon lopettamisesta sairaalan esityksestä. Mielenterveyslain säännökset tulivat voimaan 1.2.2016.

Potilaan luvaton poistuminen sairaalasta, sairaalan ­erehdys tai se, että hallinto-­oikeus kumosi hoidon jatkamista koskevan päätöksen muoto- tai menettelyvirheen vuoksi voivat olla ­poikkeuksellisia syitä, ettei päätöksiä ole tehty määräajassa.

Lue lisää: Myytinmurtajat

Ulla Toikkanen
toimittaja