Omikron näyttää aiheuttavan lievemmän taudin

Koronan 4. aalto osoittautui aikaisempia lievemmäksi Etelä-Afrikassa. Sairaalahoitoon päätyi vähemmän potilaita, joista merkittävästi aikaisempaa harvempi tarvitsi lisähappea tai joutui tehohoitoon.

Koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttaman neljännen pandemia-aallon aikana 49 eteläafrikkalaisen sairaalan ensiapuun hakeutuneista 2 351 potilaasta otettiin sairaalaan 41 prosenttia. Edellisen, deltamuunnoksen aiheuttaman aallon aikana näiden sairaaloiden ensiapupoliklinikoille hakeutui yli 6 000 potilasta, joista otettiin sairaalaan 69 prosenttia.

Neljännen aallon sairaalapotilaista tarvitsi lisähappea 18 prosenttia, aikaisemmin 74–82 prosenttia potilaista. Hengityskonehoitoa tarvitsi vain 1,6 prosenttia, kun aikaisempien aaltojen aikana sitä tarvitsi 8–16 prosenttia. Tehohoitoon joutui 18,5 prosenttia sairaalaan otetuista, edellisten aaltojen aikana vähintään 30 prosenttia. Sairaalahoitoajan mediaani lyheni 8–9 päivästä kolmeen päivään ja kuolleisuus aikaisempien aaltojen 20–29 prosentista 2,7 prosenttiin.

Tulokset antavat toivoa, että omikronmuunnos aiheuttaisi lievemmän taudin kuin aikaisemmat koronavirusmuunnokset, mutta kevyempi hoidontarve voi olla seurausta myös koronainfektio sairastamalla tai rokotuksilla saadusta immuniteetista; 4. aallon potilaista 24 prosenttia oli rokotettuja. Myös potilaiden hoitoon hakeutuminen on saattanut olla erilaista eri pandemia-aaltojen aikana, koska yhteiskunnan asettamat rajoituksetkin ovat vaihdelleet.

Koronapotilasmäärät alkoivat kasvaa Etelä-Afrikassa marraskuun 2021 puolivälissä, ja omikronmuunnos tunnistettiin 24.11. JAMA-tiedelehdessä 30.12.2021 julkaistussa tutkimuksessa verrattiin 15.11.–7.12.2021 ja pandemian kolmen aikaisemman aallon aikana 49 eteläafrikkalaiseen sairaalaan hakeutuneita potilaita.

Pertti Saloheimo

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.