Onko magneettikuvauksesta biopsioiden korvaajaksi eturauhassyövän aktiivisessa seurannassa?

Aktiivisessa seurannassa olevien etu­rauhassyöpäpotilaiden biopsiat on toistettava sopivin väliajoin.

Kun eturauhassyöpäpotilas valitaan aktiiviseen seurantaan, olennaista on, että taudin eteneminen havaitaan ajoissa. Seurantaprotokolla koostuu määrävälein tapahtuvasta eturauhasen tunnustelusta, PSA:n määrityksestä, kuvantamisesta ja koepalojen ottamisesta. Helpotusta toisi puolin ja toisin, jos biopsointiin tarvitsisi ryhtyä vasta, kun tuumoriluokituksessa epäillään nousua kliinisen tutkimuksen tai magneetti­kuvauksen perusteella.

Asiaa selvitettiin korkeatasoisessa newyorkilaisklinikassa aktiiviseen seurantaan valittujen 207 miehen ­kohortista. Valintaa edelsi varmistavien tutkimusten ohella eturauhasen magneettikuvaus. Seuranta koostui kliinisestä tutkimuksesta puolivuosittain, magneettikuvauksesta 18 kuukauden välein ja eturauhasbiopsioista kolmen vuoden välein.

Ensimmäisten seurantabiopsioiden perusteella noin joka kolmannella potilaalla tauti oli kehittynyt kliinisesti merkittäväksi ja siis aktiivista hoitoa vaativaksi. Samassa vaiheessa magneettikuvauksen perusteella luokitus nousi 48:lla (23 %), laski 27:llä (13 %) ja pysyi ennallaan 132:lla (64 %) potilaalla. Nousu magneettikuvauksen luokituksessa ei vastannut biopsioiden perusteella tehtyä uudelleenluokitusta.

Tutkijoiden mukaan vain magneetti­kuvauksen luokituksen nousun tai kliinisen tutkimuksen perusteella tapahtuvalla biopsoinnilla vältyttäisiin 681 biopsialta tuhatta potilasta kohti, mutta hintana olisi 169 potilaan aktiivista hoitoa vaativan kasvaimen hoidon laiminlyönti.

Useiden aikaisempien tutkimusten perusteella on arveltu, että stabiilina pysyvä magneettikuvauslöydös auttaa löytämään tuumoriluokituksen suhteen vähäisen riskin potilaat, joilla uusien koepalojen ottamisesta voidaan luopua. Tämä tutkimus osoittaa käsityksen virheelliseksi. Tutkijoiden mukaan aktiivisessa seurannassa olevien etu­rauhassyöpäpotilaiden biopsiat on toistettava sopivin väliajoin, vaikka kliininen tutkimus ja kuvantaminen eivät siihen aihetta antaisikaan.

Chesnut GT, Vertosick EA, Benfante N ym. Role of changes in magnetic resonance imaging or clinical stage in evaluation of disease progression for men with prostate cancer on active surveillance. Eur Urol 2020;77:501–7.

Ossi Lindell

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 14/2020.