Onko yhden alkion siirto paras tekniikka?

Suomalaiset tutkijat ovat olleet etulinjassa tuomassa keinoalkuiseen lisääntymiseen yhden alkion siirtotekniikan (eSET) kahden alkion siirron (DET) asemesta. Tuoreessa julkaisussa he esittävät kokemuksensa yhden alkion siirron hyvästä soveltuvuudesta myös yli 40-vuotiaille potilaille.

Suomalaiset tutkijat ovat olleet etulinjassa tuomassa keinoalkuiseen lisääntymiseen yhden alkion siirtotekniikan (eSET) kahden alkion siirron (DET) asemesta. Tuoreessa julkaisussa he esittävät kokemuksensa yhden alkion siirron hyvästä soveltuvuudesta myös yli 40-vuotiaille potilaille.

Valikoidussa iäkkäiden synnyttäjien joukossa yhden alkion siirroista 23 % johti elävän lapsen syntymään, kahden alkion siirroista 13 %. Kaksosraskauksia oli vastaavasti 7 % ja 8 %. Tutkijat suosittelevat yhden alkion siirron periaatetta harkittavaksi hyvän ennusteen potilaiden hoidossa naisen kor­keasta iästä huolimatta. Tutkimuksen ryhmät eivät kuitenkaan olleet ennustetekijöiltään vertailukelpoisia, minkä tutkijat toivatkin esille.

Tutkimus sai osakseen samassa lehdessä ärhäkän kriittisen kommentin. Siinä kyseenalaistettiin yhden alkion siirron hyöty ja kysyttiin, ovatko kaksosraskauden riskit kuitenkaan niin merkittävät, että naisen raskaaksi tulemisen mahdollisuuksia kannattaa niiden takia heikentää missään ikäryhmässä, erityisesti yli 40-vuotiailla. Asiaan liittyy eettisiä, ­sosiaalisia ja taloudellisia näkökohtia.

Yhden alkion siirto on monissa maissa saanut hedelmättömyyden hoidossa johtavan tekniikan aseman, ja sen tulokset ovat varsin hyviä. Valtaosa kaksosras­kauksista johtuu kuitenkin muista tekijöistä kuin alkion siirrosta. Useamman kuin kahden alkion siirrosta lienee joka puolella luovuttu, eikä näistä hoidoista siten enää tarvinne pelätä kolmos-, nelos-, viitos- tai kuutosraskauksia ja niihin liittyviä suunnattomia perinatologisia ongelmia ja huonoa ennustetta.

Onnistunut yksilöllinen potilasvalinta, korkeatasoinen tekniikka ja laadunvalvonta ovat hedelmättömyyden hyvän hoidon kulmakiviä. Yhden alkion siirrolla on varmasti oma paikkansa, mutta miten keskeinen se on, lienee vielä jossain määrin epäselvää.

Pertti Kirkinen
professori

Kuva: Panthermedia

Niinimäki M, Suikkari A-M, Mäkinen S ym. Elective single-embryo transfer in women aged 40–44 years. Human Reprod 2013;28:331–5.
Gleicher N. The irrational attraction of elective single-embryo transfer (sSET). Human Reprod 2013;28:294–7.