Opiskeluhuollon palvelut edelleen puutteellisia

Viime syksynä voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki toi oikeudet psykologi- ja kuraattoripalveluihin myös toisen asteen opiskelijoille.

Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on aiempaa paremmin käytettävissä psykologi- ja kuraattoripalveluja, mutta palvelut eivät vieläkään ole kaikkien opiskelijoiden saatavilla. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushallituksen syksyllä 2014 toteuttamasta tiedonkeruusta, johon vastasi 323 lukiota (82 %) ja 133 ammatillista oppilaitosta (90 %).

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten välillä oli selkeitä eroja. Lukuvuonna 2013–2014 psykologipalveluja oli käytettävissä 75 prosentissa lukioista ja 45 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista. Kuraattoripalveluja oli käytettävissä 79 prosentissa lukioista ja 72 prosenttia ammatillisista oppilaitoksista. Lääkäripalvelut puuttuivat 7 prosentilta lukioista ja 11 prosentilta ammatillisista oppilaitoksista.

Palveluiden saatavuus parempaa lukioissa

Viime syksynä voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki toi oikeudet psykologi- ja kuraattoripalveluihin myös toisen asteen opiskelijoille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan palveluiden saatavuus oli parantunut erityisesti lukioissa jo ennen uuden lain voimaan tuloa. Sen sijaan ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus lukuvuonna 2013–2014 oli vain hieman parempi kuin kahta vuotta aiemmin.

Psykologipalveluja oli saatavilla 45 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista, kuraattoripalveluja 72 prosentissa. Lääkäri oli saatavilla 70 prosentissa oppilaitoksista lukuvuonna 2013–2014. Palvelujen saatavuus ammatillisissa oppilaitoksissa ei kuitenkaan yltänyt lukuvuoden 2007–2008 tasolle.

Lue lisää: Olipa tarkastus!

Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset erosivat toisistaan erityisesti psykologipalvelujen saatavuuden suhteen. Lukioista 17 prosenttia ja ammatillisista oppilaitoksista jopa 40 prosenttia ilmoitti, ettei oppilaitoksella ollut käytettävissään lainkaan psykologinpalveluja lukuvuonna 2013–2014.

Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Opetushallitus

Kuva:
Panthermedia