Ortostaattiseen hypotensioon liittyy lisääntynyt kuoleman riski

Pystyasentoon liittyvä verenpaineen lasku on vanhuksilla yleinen autonomisen hermoston säätelyhäiriö.

Ortostaattinen hypotensio, eli pystyasentoon liittyvä poikkeava verenpaineen lasku yleistyy huomattavasti iän mukana: yli 70-vuotiailla esiintyvyys on jo noin 30 %, kirjoittavat Ilkka Kantola, Antti Jula ja Teemu Niiranen Lääkärilehdessä nyt julkaistavassa katsauksessa.

Diagnoosi perustuu yli 20/10 mmHg:n verenpaineen laskuun 1–3 minuuttia pystyyn nousun jälkeen. Taustalla ovat yleisimmin ortostatismia aiheuttavat lääkkeet, kuivuminen, diabetes, Parkinsonin tauti ja idiopaattiset syyt. Ortostaattinen hypotensio voi aiheuttaa kaatumisia ja on yhteydessä kasvaneeseen kuoleman ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiin etenkin alle 65-vuotiailla. Hoito pohjautuu ensisijaisesti altistavien tekijöiden minimointiin sekä lääkkeettömiin hoitoihin ja vasta toissijaisesti lääkehoitoihin. Potilasta ohjataan liikkumiseen, ruokavaliomuutoksiin ja tukisukkien käyttöön.

Toisin kuin kohonneessa verenpaineessa, ortostaattisessa hypotensiossa ei voida antaa yksiselitteisiä tavoiteverenpainetasoja. Verenpainelääkityksen vähentäminen ja tarvittaessa lopettaminen on suositeltavaa, mikäli potilaan verenpaine alittaa selvästi hoitotavoitteen rajan. Hankalaa ortostatismia sairastavilla potilailla joudutaan usein tyytymään kompromissiin pystyasennossa vallitsevan matalan verenpaineen ja makuulla vallitsevan korkean verenpaineen välillä.

Lähde: Kantola I, Jula A, Niiranen T. Ortostaattisen hypotension tutkiminen ja hoito. Suom Lääkäril 2018;73:1811–3.

Kirjoittaja:
Tiina Huttu

toimittaja

Kuva: Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 34/2018.

Lataa tiedostoja