Osastolla annettava inhalaatiotekniikan ohjaus on vaikuttavaa

Potilasta ei kannata kotiuttaa, jos hän ei osaa inhaloida lääkettään.

Oikea inhalaatiotekniikka on tärkeä. Joskus pitää inhaloida nopeasti, joskus hitaasti. Lisäksi pitää tietää miten laukaista annos. Joskus pitää tehdä monta asiaa yhtaikaa. Jos oikea annostelu ei toimi, lääke jää suuhun tai ammutaan nieluun. Silloin ei saada vaikutusta ja oireilu ja pahenemisvaiheet jatkuvat.

Brittitutkijat selvittivät, mitä tapahtuu, kun jokaiselle potilaalle neuvotaan oikea inhalaatiotekniikka tarkistuslistan kanssa. Osastofarmaseutti käytti tähän aikaa 2 tuntia. Pahenemisvaiheet ja sairaalahoidot rekisteröitiin 6 kuukautta ennen opetusta ja 6 kuukautta sen jälkeen.

Tutkimuksessa oli 266 potilasta, joista 74 oli astmaatikkoja ja 188 keuhkoahtaumapotilaita. Molempien tautien pahanemisvaiheet vähenivät 25 % ja sairaalahoidot 43 %. Jopa sairaalahoidon kesto lyheni 1,6 vuorokautta. Näin ollen kustannukset pienenivät 748 puntaa (943 euroa).

Osastolla annettava inhalaatiotekniikan ohjaus on siis vaikuttavaa ja myös kustannusvaikuttavaa. Keuhko-osastolla tämä toiminta on aika luontevaa, mutta miten se onnistuu muualla? On ilmiselvää, että potilasta ei kannata kotiuttaa, jos hän ei osaa inhaloida lääkettään.

Capstick T ym. Ward based inhaler technique service reduces exacerbations of asthma and COPD. Respir Med, verkossa 24.8.2021. doi: 10.1016/j.rmed.2021.106583

Heikki Ekroos

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 47/2021.