Pääasia, että potilas tulee hoidetuksi

Oulun kaupunginsairaala ja Oys suunnittelevat yhteisyksikköjä kuntoutukseen ja ­päivystykseen.

Sote-uudistus toteutuu vihdoin, mutta kesällä tehty päätös vaikuttaa vasta vähän oululaisten lääkäreiden arkeen.

– Päätös ei vielä näy käytännön työssä, kertoo apulaisylilääkäri, ­geriatri Kristiina Pussinen Oulun kaupunginsairaalasta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi­alueen valmistelu on kuitenkin täydessä käynnissä.

Lisäksi Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin inte­graatiotyöryhmä on miettinyt pitkään, miten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä voidaan tiivistää ja potilaan hoitoa sujuvoittaa.

Pussinen toimii asiantuntijana tässä työryhmässä, ja hän kertoo, että yhteistyö on edennyt: Oulun kaupunginsairaala ja Oulun yliopistollinen sairaala ovat nyt perustamassa kahta yhteis­yksikköä.

– Että oikeat potilaat olisivat oikeissa paikoissa.

Toinen näistä olisi kuntoutuksen ­yhteisyksikkö, jonne siirtyisivät Oysin vaativan kuntoutuksen osaston ja kaupunginsairaalan kuntoutusosaston potilaat ja henkilökunta. Yhteisiä tiloja ­etsitään parhaillaan.

– Samassa yksikössä potilasta hoidetaan jouhevasti. Kun potilas tarvitsee vaativaa kuntoutusta, se voidaan hoitaa oikea-aikaisesti, eikä hän joudu odottamaan osastolle pääsyä niin kuin nyt.

Toinen yhteisyksikkö olisi päivystyksen seurantaosasto, jonka henkilökunta tulisi kaupungilta ja Oysista. Osastolla voitaisiin tarkkailla potilasta yön yli tai 24 tuntia, tehdä tutkimuksia ja arvioida, tarvitaanko erikoissairaanhoitoa vai voisiko potilas kotiutua.

Potilastietojärjestelmä Eskon käyttö laajenee

Menossa on myös tietojärjestelmien yhteensovittaminen. Oysissa on käytössä Esko, Oulun kaupungilla Lifecare.

– Eskoa, jota on kehuttu parhaaksi järjestelmäksi Suomessa, ollaan laajentamassa myös perusterveydenhuoltoon, mutta työ on vielä kesken.

Oulun kaupunginsairaalassa työskentelee 14 geriatria ja koulutetaan geriat­riaan erikoistuvia. Geriatrisen osaamisen lisäksi sairaalassa on erityisosaamista palliatiiviseen hoitoon ja päihdesomatiikkaan.

– Tähän asti olemme hoitaneet oululaisia. Kun sairaalat siirtyvät maa­kunnan laitoksiksi, hoidamme jatkossa ehkä muitakin kuin oululaisia potilaita.

Pussisen mukaan yhteistyö tiivistyy myös palliatiivisessa hoidossa, mutta kaikki osaaminen ei voi keskittyä ­Ouluun.

– Pohjois-Pohjanmaa on laaja alue, jossa on pitkät välimatkat. Paljon pitää tehdä myös paikallisesti. Esimerkiksi Raaheen on suunnitteilla palliatiivisen hoidon erityistason keskus.

Pussinen toivoo, että sote-uudistus ennen kaikkea sujuvoittaa potilaan hoitoa.

– Toivottavasti yhteistyö sosiaalipuolen kanssa helpottuu ja raja-aidat poistuvat. Sitä varten me täällä olemme, että potilas tulee hoidetuksi.

Työnantajan vaihtumiseen Pussinen sanoo suhtautuvansa ”neutraalisti”.

– Se ilo yhdestä työnantajasta on, että lomaoikeudet ja muut edut säilyvät, kun työpaikkoja vaihdetaan.

Heli Väyrynen

Kuva Teija Soini

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 35/2021.