Pään vammojen muutokset Suomessa

Sairaalaan joutumiset olivat yhteydessä korkeampaan ikään.

Traumaattiset pään vammat, erityisesti subduraalihematooma, ovat pelätty komplikaatio vanhusten kaatumisten ja antikoagulanttihoidon yhteydessä. Suomessa on hienot rekisterit, josta turkulaiset selvittivät pään vammojen ja niiden vaatiman hoidon muutoksia koko Suomessa 10 vuoden ajalta (2004–2014).

Ajanjaksolta löytyi 20 259 sairaalaan joutumista, jotka olivat yhteydessä traumaattiseen pään vammaan. Sairaalaan joutumiset olivat yhteydessä korkeampaan ikään. Potilaiden keski-ikä oli 81 vuotta, ja heistä 49 % oli miehiä. Sairaalaan joutuneiden ja tapaturmaan kuolleiden ikä nousi ajanjaksolla.

Pään vammoihin liittyvät sairaala­hoidot lisääntyivät ajanjaksolla 2,9 % vuodessa, ja naisilla lisäystä oli enemmän. Miehillä sairaalakuolleisuus pieneni 2,2 % vuodessa, mutta naisilla ei vastaavaa havaittu. Akuutit neurokirurgiset toimenpiteet vähenivät sairaalaan joutuneilla päävammapotilailla 1,1 % vuodessa ; miehillä vähenemä oli merkitsevä, naisilla sen sijaan ei. Sairaalajaksojen pituus lyheni 2,5 %:n vuosivauhtia. Traumaattisiin pään vammoihin liittyvä kuolleisuus oli 70/100 000. Naisilla kuolleisuus lisääntyi merkitsevästi.

Sairaalarekisteritietoihin perustuvassa tutkimuksessa ei ollut tiedossa, miten potilaat käyttivät antikoagulantteja ja mitä muita sairauksia he sairastivat. Kyseisenä ajanjaksona miesten osuus väestön vanhemmista ikäluokista on kasvanut ja antikoagulanttihoidon aktiivinen käyttö samoin. On hyvä, etteivät kokonaiskuolleisuus, neuro­kirurgisten toimenpiteiden tai sairaalahoitojen pituus ole lisääntyneet.

Posti JP ym. A decade of geriatric traumatic brain injuries in Finland: population-based trends. Age Ageing 2020;49:779–85.

Kaisu Pitkälä

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 50/2020.