Päihteistä aiheutuvien haittojen ehkäisyä tehostetaan

Kunnat saavat jatkossa ohjausta ja tukea ehkäisevän päihdetyön järjestämiseen aluehallintovirastoilta sekä valtakunnallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Noin 30 vuotta vanha raittiustyölaki korvataan uudella ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevalla lailla. Lain tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää alkoholista, huumeista, tupakasta ja rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja.

Lain mukaan kunta vastaa jatkossakin omalla alueellaan ehkäisevän päihdetyön organisoinnista. Kunnan tehtävänä on huolehtia päihdehaittojen vähentämisestä laaja-alaisesti sekä omilla toimillaan että yhteistyössä esimerkiksi poliisin, alkoholi- ja tupakkalain valvontaviranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan uuden lain tavoitteena on lisätä terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa alueellisesti ja paikallisesti. Uudistuksen myötä huomiota kiinnitetään myös muille kuin päihteiden käyttäjille aiheutuviin haittoihin.

Kunnat saavat jatkossa ohjausta ja tukea ehkäisevän päihdetyön järjestämiseen aluehallintovirastoilta sekä valtakunnallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Päihdehaittoja ehkäistään yhteistyössä päihdetyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Ministeriön mukaan päihdehaittojen ehkäisy ja vähentäminen paitsi lisää ihmisten hyvinvointia, se tuo myös kunnille säästöjä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan alkoholista, huumeista ja tupakasta aiheutuu vuosittain ainakin noin 1,6 miljardin euron välittömät kustannukset yhteiskunnalle. Suurimman osan kustannuksista maksavat kunnat.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista 23. huhtikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki tänään perjantaina. Laki tulee voimaan 1.12.2015.

Lähde:
Sosiaali- ja terveysministeriö

Kuva:
Panthermedia