Päihteitä käyttävien äitien kuntoutukseen voi hakea avustusta

Hakija voi olla yksityinen tai julkinen palveluntuottaja.

Päihteitä käyttävien äitien päihdekuntoutukseen on haettavana valtionavustusta.

Avustusta voivat hakea päihdekuntoutusta tarjoavat palveluntuottajat kokonaisvaltaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Valtionavustusta ei myönnetä pelkkään katkaisuhoitoon.

Hakija voi olla yksityinen tai julkinen palveluntuottaja, näiden yhteenliittymä tai kattojärjestö. Hakijalta vaaditaan aiempaa kokemusta ja erityisosaamista palvelujen tuottamisesta raskaana oleville, vastasynnyttäneille sekä vauvaperheiden päihteitä käyttäville äideille.

Valtionavustus on haettavana ehdollisena vuosille 2020 ja 2021, jos eduskunta vahvistaa määrärahat valtion talousarvioon. Molemmille vuosille on jaossa 3 miljoonaa euroa.

Valtionavustuksen myöntää sosiaali- ja terveysministeriö. Taustalla on hallitusohjelman linjaus päihdeäitien ja päihdeperheiden palveluista.

Toimittaja
Minna Pihlava

Kuva
Adobe/AOP

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 19.11.2019.