Päijät-Häme lomauttaa yli puolet henkilöstöstä

Yt-neuvottelut päättyivät ilman irtisanomisia. Sosiaali- ja terveysyhtymä vakuuttaa turvaavansa potilaiden palvelut lomautuksista huolimatta.

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä päätti yt-neuvottelut ilman irtisanomisia ja osa-aikaistuksia. Yhtymä aikoo kuitenkin lomauttaa yli puolet henkilöstöstä eli noin 2 500 henkilöä.

Yhtymä tiedottaa turvaavansa potilaiden palvelut lomautuksista huolimatta. Yhtymän hallitus päättää lomautuksista torstaina.

Lomautusten on tarkoitus koskea erikoissairaanhoidon, tukipalveluiden ja yhtymähallinnon henkilöstöä. Päivystyksen, ensihoidon, Akuutti24:n, ympäristöterveyskeskuksen ja päivystysosaston henkilöstö sekä hengityshalvauspotilaiden kotirinki ja radiologit jäävät ulkopuolelle.

– Neuvottelujen ilmapiiri oli hyvä. Työnantaja on ottanut huomioon monia järjestöjen muutosehdotuksia. Erikoissairaanhoidon ylityspaineita vähennetään tänä vuonna lomautusten ja muiden säästöjen avulla noin 4 miljoonaa euroa. Peruspalvelukeskus Aava toteuttaa 0,4 miljoonan euron säästöt ilman lomautuksia, kuntayhtymän johtaja Jouni Mutanen kertoo.

Enintään kahden viikon lomautuksia

Yhtymä keskittää keskussairaalan lomautukset kevääseen ja syksyyn. Yhdelle työntekijälle lomautuksen pituudeksi tulee kolme, seitsemän tai enintään 14 päivää.

– Potilaiden erikoissairaanhoidon tutkimuksen ja hoidon tarve ei vaarannu. Poliklinikoiden ensikäynti- ja hoitojonot ovat lyhentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 20–30 prosenttia. Erikoisaloittain jonoissa on jonkin verran vaihtelua, toteaa keskussairaalan johtaja Martti Talja.

Taljan mukaan entistä tiiviimpi yhteistyö auttaa takaamaan potilaiden hoidon saannin.

– Erikoissairaanhoidon lääkärit ja muut asiantuntijat tulevat tukemaan perusterveydenhuoltoa entistä enemmän myös seuraavina vuosina, hän sanoo.

PHSOTEY arvioi säästävänsä kaikkiaan 6 miljoonaa euroa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Erikoissairaanhoito karsii kuluja monin tavoin. Säästöhankkeita ovat muun muassa paperiton toimintamalli ja potilasarkisto, sairauskertomusten tuottamisen automatisointi puheentunnistustekniikan avulla sekä keskitetyt ja sähköistetyt potilaiden asiointi-, ajanvaraus- ja ilmoittautumistoiminnot.

Lisäksi korva-, nenä- ja kurkkutautien osasto suljetaan maaliskuusta alkaen, keskussairaalan päivystysosastotoimintaa laajennetaan ja päiväosastotoimintaa lisätään.

Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Sami Perttilä

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla