Päijät-Hämeen yt-neuvotteluille jatkoaika

Säästötoimien yhteensovittaminen osoittautui liian visaiseksi neuvottelun aikatauluun nähden.

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän yt-neuvottelut jatkuvat vielä kolme viikkoa. Neuvottelut käynnistyivät joulukuun alussa. Yhtymän tiedotteen mukaan säästötoimien yhteensovittaminen terveydenhuoltopalveluissa on osoittautunut vaativaksi potilaiden hoidon turvaamisen, henkilöstön aseman ja taloudellisten tavoitteiden kannalta. Neuvottelijoiden seuraava tapaaminen on 25. helmikuuta.

Yt-neuvottelujen aikana on jatkettu työtä pitkävaikutteisten tehostamistoimien suunnittelemiseksi. Päijät-Hämeen keskussairaalassa toteutettiin jo viime syksynä 46 sairaansijan vähennys, ja maaliskuun alusta on tarkoitus sulkea korva-, nenä- ja kurkkutautien 14 sairaansijan vuodeosasto.

Kaikkiaan pitkävaikutteisilla toimilla arvioidaan saatavan 6 miljoonan euron pysyvät säästöt vuoden 2016 loppuun mennessä. Työnantajan tavoitteena on edelleen löytää lyhytvaikutteisia, kuluvaan vuoteen vaikuttavia säästöjä noin 4 miljoonaa euroa.

– Voimme parhaiten hillitä oman toimintamme menokasvua. Mahdollisuutemme vaikuttaa esimerkiksi yliopistosairaaloiden perimiin potilaiden hoitomaksuihin, hoitotarvikekustannuksiin ja lääkkeiden kallistumiseen ovat rajalliset, linjaa kuntayhtymän johtaja Jouni Mutanen.

Mutanen toteaa myös, että jos lakisääteiset velvoitteet pysyvät ennallaan, rahoituksen kasvun pitää olla vähintään 2,5–3,0 prosenttia vuodessa erikoissairaanhoidossa ja 1,5–2,0 prosenttia peruspalveluissa alueella, jossa on enemmän sairastavuutta ja reilusti enemmän vanhusväestöä kuin maassa keskimäärin

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.