Pakolaislasten terveystarkastukset tehtävä pian

Pakolaislasten koulun aloittaminen ei saisi viivästyä viikkoja, vaikka terveystarkastuksia ei olisi ehditty vielä tehdä ja rokotuksia antaa.

Pakolaislasten koulun aloittaminen ei saisi viivästyä viikkoja, vaikka terveystarkastuksia ei olisi ehditty vielä tehdä ja rokotuksia antaa kuten joissain paikoissa nyt on käynyt. Tartuntataudin uhkaa ei kuitenkaan saa olla. Näin toteaa tartuntatautilääkäri Paula Tiittala THL:stä.

– Vastaanottokeskusten terveydenhoitaja seuloo sairaat lapset ja järjestää heille tutkimukset tarvittaessa päivystyksellisesti. Terveiden lasten pitäisi päästä viivytyksettä kouluun. Riski levittää tauteja pienenee maassaoloajan myötä.

Suositusten mukaan pakolaisten terveystarkastukset ja rokotukset tulisi tehdä mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa maahan tulosta.

Maahanmuuttajille tehdään seulontatutkimuksia riskinarvion perusteella.

– Kohonneeseen riskiin johtaa mm. tartuntatautien korkeampi esiintyminen lähtömaassa. Seulontakokeissa pyritään havaitsemaan tuberkuloosi, hiv, B-hepatiitti, kuppa sekä lasten suolistoloiset. Turvapaikkaa hakevien lasten rokotukset täydennetään kansallisen rokotusohjelman mukaisiksi.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Julkaistu Lääkärilehdessä 50–52

Kuva: Panthermedia