Paksusuolisyöpä lisääntyy nuoremmissa ikäluokissa

Yhä useampi potilas on alle 50-vuotias.

Paksusuolisyöpä lisääntyy länsimaissa, ja yhä useampi potilas on alle 50-vuotias. Kolorektaalisyövän ilmaantuvuus on Ruotsissa lisääntynyt nimenomaan nuoremmilla ja syöpä on myös ennusteeltaan huonompi kuin vanhemmilla – lieneekö syynä ravinnon muuttuminen? Ruotsalaiset kirurgit tutkivat oman syöpärekisterinsä tiedot ikäryhmittäin vuosilta 1970–2016.

Ilmaantuuvus kasvoi vuosina vuoteen 2006 asti ja alkoi sen jälkeen hieman pienentyä. Suurin lisäys oli alle 50-vuo­tiaiden naisten paksusuolisyövissä. Myös peräsuolisyövän ilmaantuvuus kasvoi nuorilla enemmän kuin vanhemmissa ikäryhmissä.

Alle 50-vuotiaiden koolonsyöpä oli useammin levinnyt ympäröiviin imu­solmukkeisiin kuin vanhemmissa ikä­ryhmissä, samoin rektumsyöpä.

Toisessa tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin kolorektaalisyövän leikkaustuloksia Keski-Suomen keskussairaalassa vuosina 2000–2015, kun potilaalla oli etäpesäkkeitä joko primaarileikkauksen aikaan tai seurannassa. Yhteensä 1 671 kolorektaalisyöpää diagnosoitiin tutkimusaikana ja 1 471 potilaalle tehtiin suoliresektio.

Etäpesäkkeitä löytyi 551. Metastaasikirurgia lisäsi potilaiden eloonjäämistä: esimerkiksi synkronisissa, primaarileikkauksen aikana ilmenneiden metastaasien leikkauksen jälkeen 3- ja 5-vuotiselossaololuvut olivat 63 % ja 44 %, mutta jos metastaaseja ei leikattu, vastaavat elossaololuvut olivat vain 7 % ja 3 %.

Suomessa sekä primaarisen paksu­suolisyövän leikkaushoidossa että metastaasikirurgiassa hoitotulokset ovat kansainvälistä tasoa. Vuonna 2017 Suomessa todettiin 3 359 uutta kolorektaalisyöpää. Se on naisten toiseksi yleisin ja miesten kolmanneksi yleisin syöpä. Ilmaantuvuuden kehitys meilläkin kiinnostaisi.

Pettersson J ym. Increasing incidence of colorectal cancer among the younger population in Sweden. BJS Open 2020;4:645–58.

Väyrynen V ym. Incidence and management of patients with colorectal cancer and synchronous and metachronous colorectal metastases: a population-based study. BJS Open 2020;4:685–92.

Hannu Paajanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 1-2/2021.