PALKO hyväksyi suosituksen elintapamuutosten tukemisesta

Epäterveellisten elintapojen muutosta voi tukea menetelmillä, jotka on todettu vaikuttaviksi.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO on hyväksynyt suosituksen kansantautiriskejä pienentävistä elintapamuutoksista.

Julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluvat vaikuttaviksi todetut menetelmät, jotka tukevat ravitsemukseen ja liikkumiseen liittyvää myönteistä elintapamuutosta.

Suositus on tarkoitettu potilaille, joiden elintavat ovat johtaneet korkeaan kansantaudin riskiin ja jotka eivät ole itsenäisesti pystyneet muuttamaan elintapojaan terveellisemmiksi.

Menetelmien kuusi osatekijää

Vaikuttavat ravitsemusohjauksen tai liikkumisneuvonnan menetelmät sisältävät PALKOn mukaan kuusi osatekijää. Ne ovat lähtötilanteen kartoitus, tiedonvaihto, tavoitteen asettelu, suunnitelman tekeminen, seuranta ja palautteen antaminen.

Julkisessa terveydenhuollossa käytettävien menetelmien pitää sisältää kaikki mainitut osatekijät.

Lisäksi pitää huolehtia elintapaohjauksen systemaattisesta toimintasuunnitelmasta, hoidon räätälöimisestä, henkilökunnan osaamisesta, potilastietokirjauksista sekä siitä, että yhteistyökäytännöistä eri toimijoiden välillä on sovittu.

Elintavat vaikuttavat elämänlaatuun

Epäterveelliset elintavat lisäävät riskiä sairastua vakaviin kansantauteihin kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, tyypin 2 diabetekseen, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, muistisairauksiin, masennukseen ja tiettyihin syöpämuotoihin.

Ongelmat heikentävät yksilön elämänlaatua ja työkykyä, niillä on suuri vaikutus kansantalouteen ja niiden hoito kuormittaa huomattavasti terveydenhuollon palveluja.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.