PALKO:lta suositus lanneselän selkäydinkanavan ahtauman leikkaushoidosta

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO hyväksyi suosituksen lanneselän selkäydinkanavan leikkaushoidosta ja sen jälkeisestä kuntoutuksesta aikuispotilailla.

PALKO toteaa, että leikkaushoidon harkintaan tulee ohjata potilas, jolla on yli kuusi kuukautta kestänyt merkittävästi haittaava katkokävelyoire tai jolla on edelliseen liittyen tai yksin yli kolme kuukautta kestänyt hermojuuriperäinen oire.

Leikkaus kuuluu palveluvalikoimaan vaikeissa ja keskivaikeissa tilanteissa silloin, kun konservatiivisella hoidolla ei saada riittävää helpotusta oireisiin. Eri leikkaustekniikoiden välillä ei todettu eroja hoitotuloksessa. Leikkauksessa selkäydinkanavaa ahtauttavat rakenteet poistetaan ja siihen voidaan yksilöllisen harkinnan mukaan yhdistää luudutus.

Kuntoutus leikkauksen jälkeen

PALKO:n mukaan kotiutuessa ohjataan kaikille leikkauspotilaille omatoiminen harjoittelu kuntoutumisen edistämiseksi. Potilaiden toipumisen edistymistä tulee seurata riittävästi ottaen huomioon tehdyn leikkauksen laajuus.

Pelkän avarrusleikkauksen jälkeen ei aina tarvita rutiininomaista käyntikontrollia leikanneessa yksikössä, vaan toipumisen seuranta on mahdollista järjestää myös sähköisiä kanavia käyttäen.

Luudutusleikkauksen jälkeen potilas käy paikallisesti sovitun toimintamallin mukaisesti ensimmäisten kuukausien aikana leikanneessa yksikössä kontrollikäynnillä sekä fysioterapeutilla että kirurgilla. Kontrolleja jatketaan leikkauksen jälkeen leikanneessa yksikössä noin 1-2 vuoteen saakka joko fysioterapeutilla tai lääkärillä.

Leikanneessa yksikössä kirjoitetaan kotiutusvaiheessa avarrusleikkauksen jälkeen 2-6 viikon ja luudutusleikkauksen jälkeen 2-3 kuukauden sairauspoissaolotodistus. Tämän jälkeisen mahdollisen sairauspoissaolon tarve määritetään ensisijaisesti työterveyshuollossa tai perusterveydenhuollossa, jossa tulee huolehtia myös toipumisen riittävästä seurannasta työkyvyn suhteen.

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus kuuluu palveluvalikoimaan silloin, kun potilaan toipuminen viivästyy. Kuntoutustarpeen arvio on hyvä tehdä 4-6 viikon kuluttua leikkauksesta. Kuntoutuksen toteuttamisessa voidaan noudattaa PALKO:n biopsykososiaalisesta kuntoutuksesta pitkittyvässä tai toistuvassa selkäkivussa antaman suosituksen mukaisia menettelyjä.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.